Interviewskema til brug for ekstern granskning

Landsbyggefonden har tidligere orienteret om, at fonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

I første omgang er der til brug for det videre arbejde med den eksterne granskningsopgave mv. udviklet et digitalt interviewskema, der skal udfyldes og indberettes af boligorganisationerne med oplysninger om den enkelte afdeling og de forskellige bygningstyper, der er i afdelingen. De udfyldte interviewskemaer er en forudsætning for, at granskningen mv. kan påbegyndes 1. april 2021.

Den 2. november 2020 åbnes der op for boligorganisationernes udfyldelse og indberetning af informationer i interviewskemaet. Indberetningen til Landsbyggefonden af informationerne i del 1 skal foretages senest 1. december 2020. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne udbyde den eksterne granskning. Indberetningen til Landsbyggefonden af informationerne i del 2 skal foretages senest 1. april 2021.

Del 1 (senest 1. december 2020):

Boligorganisationerne skal udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

  • Kontaktperson i boligorganisationen for den enkelte afdeling.
  • Antal bygningstyper i den enkelte afdeling.

Del 2 (senest 1. april 2021):

Boligorganisationerne skal udfylde og indberette interviewskemaerne med informationer om:

  • Indbygningsår for de 20 udvalgte bygningsdele for hver bygningstype.
  • Oplysninger om tegningsmateriale, droneoverflyvning mv.
  • Upload af relevant tegningsmateriale mv.

Til brug for udfyldelsen af interviewskemaerne vedlægges interviewskemaet i PDF-form og definition af bygningstype. Den digitale udgave er under udarbejdelse.

Materialet kan også findes på fondens hjemmeside. Der vil desuden senest den 2. november kunne hentes en brugervejledning til den digitale udgave på hjemmesiden.

Interviewskemaet tilgås via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger https://lbf.dk/selvbetjeninger/, og der logges på med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Webinar om interviewskema
Landsbyggefonden afholder et webinar om interviewskemaet, herunder processen, udfyldelse mv. torsdag den 5. november 2020 kl. 10.00. Tilmelding sker via Fondens hjemmeside https://my.demio.com/ref/7q9iupi3OL0GdSlX.

For nærmere informationer om Det Centrale Almene Bygningsregister, interviewskema, granskning mv. henvises der bl.a. til fondens hjemmeside https://lbf.dk/analyser/granskning/

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af interviewskemaet kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Evy Ivarsson Nielsen på eni@lbf.dk eller tlf.: 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef