Beboere i den almene boligsektor 2020

Landsbyggefondens beboerstatistik 2020 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/beboerstatistik/.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2020. Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om kriminalitet belyst ved antal sigtelser og antal domme i den almene boligsektor. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 974.726 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hen­sigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egen-kontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Beboerstatistikkens tabeller kan desuden hentes fra fondens hjemmeside i excel-format til videre bearbejdning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens beboerstatistik 2020 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/beboerstatistik/.

Fondens statistik om beboere i den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2020. Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Der indgår et særligt tema om kriminalitet belyst ved antal sigtelser og antal domme i den almene boligsektor. Endelig er der bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Statistikken viser, at 974.726 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2020. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i den almene boligsektor er på 1,8 personer og mindre end i resten af befolkningen. Den almene boligsektor er kendetegnet ved en større andel af enlige voksne beboere end resten af befolkningen. Desuden er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hen­sigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egen-kontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Beboerstatistikkens tabeller kan desuden hentes fra fondens hjemmeside i excel-format til videre bearbejdning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen