Grøn screening - ændring af indberetningsportal

Print

Print Print icon

I forlængelse af ”LBF Orienterer” nr. 831, 833 og 837 fremsendes her supplerende oplysninger om indberetning af Grøn screening / revurdering. Den Grønne screening og revurdering skal udføres for alle renoveringsstøttesager i forbindelse med afvikling af såkaldte ”venteliste” for 2020 og 2021.

Indberetning af forslag til energibesparende tiltag sker fra mandag d. 4. januar 2021 på driftsstøtteportalen, hvor der fremover er et særskilt faneblad for Grøn Screening mv. på hver renoveringssag, der er på ”ventelisten” 2020/2021. Link: https://driftstoette.lbf.dk/

Bygherren kan give adgang til driftsstøtteportalen til ekstern rådgiver.

Den tidligere indberetningsportal vedrørende Grøn screening lukkes fredag d. 18. december 2020, kl. 15.00.

Tidligere (allerede) indberettede tiltag overføres til det nye faneblad på Driftsstøtte.lbf.dk og vil være synlig for Bygherre fra d. 11. januar 2021.

Der er ingen ændringer i de data der skal indberettes. For hvert af de grønne tiltag indberettes anlægssum, og for både tiltaget og eksisterende forhold indberettes årlige og periodiske driftsudgifter, levetider samt energibesparelse opgivet både i kWh/år og i kr./år.

Vejledningen om Grøn screening mv., kan hentes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/media/1558034/20201002-vejledning_groen_screening_endelig-version-2.pdf

I forlængelse af ovenstående vejledning har Landsbyggefonden udarbejdet et spørgsmål / svar ark vedrørende Grøn screening / revurdering: https://lbf.dk/media/1558233/spoergsmaal-og-svar.pdf og orientering om Grøn screening – indberetning i Driftsstøtteportalen:   https://lbf.dk/media/1558234/20201218-groen-screening-indberetning-i-driftsstoetteportalen.pdf

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør