Valgdeltagelse i den almene boligsektor

Landsbyggefonden har i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opgjort de almene beboeres deltagelse ved de tre seneste valg i Danmark.

Opgørelsen viser, at knap 75 % af de almene stemmeberettigede beboere stemte til folketingsvalget i 2019, medens knap 52 % og 58 % stemte til Europaparlamentsvalget i 2019 og Kommunalvalget i 2017. Valgmønstret minder om resten af befolkningen, hvor stemmeprocenten er højst ved folketingsvalg og lavest ved Europaparlamentsvalget. Andelen af stemmeberettigede almene beboere var højst ved kommunalvalget i 2017 med 93 % og lavest med knap 76 % til Folketingsvalget 2019. Stemmeprocenten er lavere hos de almene beboere sammenlignet med resten af befolkningen. Beboersammensætningen i den almene boligsektor har betydning for valgdeltagelsen. Der er ligeledes geografiske forskelle i valgdeltagelsen.

Valgdeltagelse indgår bl.a. som en boligsocial indikator for bevillingsperioden 2019-2026 og kan hentes på helhedsplansniveau i Landsbyggefondens selvbetjeningsplatform Boligsociale Data til brug for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser. Oplysningerne om valgdeltagelse på afdelingsniveau vil være tilgængelige i selvbetjeningsplatformen Beboerdata i starten af 2021.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på telefon 3376 2119, mail jje@lbf.dk, Henrik Lynge Hansen på 3376 2141, mail hlh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opgjort de almene beboeres deltagelse ved de tre seneste valg i Danmark.

Opgørelsen viser, at knap 75 % af de almene stemmeberettigede beboere stemte til folketingsvalget i 2019, medens knap 52 % og 58 % stemte til Europaparlamentsvalget i 2019 og Kommunalvalget i 2017. Valgmønstret minder om resten af befolkningen, hvor stemmeprocenten er højst ved folketingsvalg og lavest ved Europaparlamentsvalget. Andelen af stemmeberettigede almene beboere var højst ved kommunalvalget i 2017 med 93 % og lavest med knap 76 % til Folketingsvalget 2019. Stemmeprocenten er lavere hos de almene beboere sammenlignet med resten af befolkningen. Beboersammensætningen i den almene boligsektor har betydning for valgdeltagelsen. Der er ligeledes geografiske forskelle i valgdeltagelsen.

Valgdeltagelse indgår bl.a. som en boligsocial indikator for bevillingsperioden 2019-2026 og kan hentes på helhedsplansniveau i Landsbyggefondens selvbetjeningsplatform Boligsociale Data til brug for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser. Oplysningerne om valgdeltagelse på afdelingsniveau vil være tilgængelige i selvbetjeningsplatformen Beboerdata i starten af 2021.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen på telefon 3376 2119, mail jje@lbf.dk, Henrik Lynge Hansen på 3376 2141, mail hlh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen