Ændringer i Driftsstoette.lbf.dk

Landsbyggefondens driftsstøttesystem blev taget i brug den 1. januar 2012, og anvendes som et digitalt værktøj til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt løbende sagsbehandling i samarbejde mellem boligorganisationerne og Landsbyggefonden.

Herudover har kommunerne, boligorganisationernes rådgivere (hvis boligorganisationerne vælger dette), revisor og de relevante realkreditinstitutter adgang til systemet.

Der sker løbende udvikling af dette IT-system, både i forhold til eksterne brugere og i det bagvedliggende interne ESDH system.

I 2018 påbegyndte vi arbejdet med et mere brugervenligt og moderne design. I sommeren 2018 kunne vi derfor præsentere et nyt design til oprettelse af ansøgninger og af selve ansøgningsskemaet der anvendes ved ansøgning om de forskellige former for driftsstøtte.

Næste større ændring omfatter 1. etape af nyt design af den eksterne brugerflade, og derved en større brugervenlighed af driftsstøttesystemet. Grundet omfanget af ændring til nyt design af den eksterne brugerflade, vil der være funktionalitet som stadigvæk vil blive vist i det gamle design, og som først bliver ændret, når sidste etape er klar til at blive lagt i produktion.

Ændringerne vil blive lagt i produktion torsdag den 27. februar 2020 fra kl. 10 - ca. 14, hvorfor systemet derfor ikke kan anvendes i dette tidsrum.

Eventuelle spørgsmål til nyt design af den eksterne brugerflade mv. kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, økonomisk konsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens driftsstøttesystem blev taget i brug den 1. januar 2012, og anvendes som et digitalt værktøj til oprettelse af ansøgninger om driftsstøtte samt løbende sagsbehandling i samarbejde mellem boligorganisationerne og Landsbyggefonden.

Herudover har kommunerne, boligorganisationernes rådgivere (hvis boligorganisationerne vælger dette), revisor og de relevante realkreditinstitutter adgang til systemet.

Der sker løbende udvikling af dette IT-system, både i forhold til eksterne brugere og i det bagvedliggende interne ESDH system.

I 2018 påbegyndte vi arbejdet med et mere brugervenligt og moderne design. I sommeren 2018 kunne vi derfor præsentere et nyt design til oprettelse af ansøgninger og af selve ansøgningsskemaet der anvendes ved ansøgning om de forskellige former for driftsstøtte.

Næste større ændring omfatter 1. etape af nyt design af den eksterne brugerflade, og derved en større brugervenlighed af driftsstøttesystemet. Grundet omfanget af ændring til nyt design af den eksterne brugerflade, vil der være funktionalitet som stadigvæk vil blive vist i det gamle design, og som først bliver ændret, når sidste etape er klar til at blive lagt i produktion.

Ændringerne vil blive lagt i produktion torsdag den 27. februar 2020 fra kl. 10 - ca. 14, hvorfor systemet derfor ikke kan anvendes i dette tidsrum.

Eventuelle spørgsmål til nyt design af den eksterne brugerflade mv. kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, økonomisk konsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen