Boligforbruget i den almene boligsektor 2010-2019

I 2019 er det gennemsnitlige boligforbrug 42,9 m2 for en beboer i den almene boligsektor. Det er 11,6 m2 mindre boligareal pr. beboer end resten af befolkningen har til rådighed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

I perioden 2010-2019 er boligforbruget gennemsnitligt steget med 0,2 m2 pr. beboer i den almene boligsektor, medens det er er steget med 1 m2 i resten af befolkningen.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Danmarks Statistiks centrale registre koblet med oplysninger fra Landsbyggefondens stamdata og huslejeregister pr. 1. januar 2010-2019. Boligforbruget svarer til det antal kvadratmeter boligareal som hver beboer i gennemsnit har til rådighed.

Temastatistikken viser bl.a., at boligforbruget påvirkes af husstandsstørrelse, og at der er betydelige forskelle i boligforbruget afhængig af beboernes alder. Herudover er der store regionale forskelle i boligforbruget. Beboerne i Hovedstadsområdet bor tættest, medens beboerne på de mindre øer og i en række jyske kommuner har størst boligareal til rådighed.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

I 2019 er det gennemsnitlige boligforbrug 42,9 m2 for en beboer i den almene boligsektor. Det er 11,6 m2 mindre boligareal pr. beboer end resten af befolkningen har til rådighed viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

I perioden 2010-2019 er boligforbruget gennemsnitligt steget med 0,2 m2 pr. beboer i den almene boligsektor, medens det er er steget med 1 m2 i resten af befolkningen.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra Danmarks Statistiks centrale registre koblet med oplysninger fra Landsbyggefondens stamdata og huslejeregister pr. 1. januar 2010-2019. Boligforbruget svarer til det antal kvadratmeter boligareal som hver beboer i gennemsnit har til rådighed.

Temastatistikken viser bl.a., at boligforbruget påvirkes af husstandsstørrelse, og at der er betydelige forskelle i boligforbruget afhængig af beboernes alder. Herudover er der store regionale forskelle i boligforbruget. Beboerne i Hovedstadsområdet bor tættest, medens beboerne på de mindre øer og i en række jyske kommuner har størst boligareal til rådighed.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.