Diverse udgifter i de almene boligafdelinger 2014-2018

De almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter på konto 119 ”Diverse udgifter” er faldet gennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens nye temastatistik.

De gennemsnitlige diverse udgifter er i 2018 8,1 kr. pr. m2. Diverse udgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Syddanmark. Diverse udgifterne er højst i boliger under 61 m2, i ungdomsboliger og etagebyggeri.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landsbyggefondens regnskabsdatabase og stamdata og viser udviklingen i diverse udgifter fra 2014-2018.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Thomas Peter Møller Lagoni på 3376 2141, mail tpml@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

De almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter på konto 119 ”Diverse udgifter” er faldet gennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens nye temastatistik.

De gennemsnitlige diverse udgifter er i 2018 8,1 kr. pr. m2. Diverse udgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Syddanmark. Diverse udgifterne er højst i boliger under 61 m2, i ungdomsboliger og etagebyggeri.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landsbyggefondens regnskabsdatabase og stamdata og viser udviklingen i diverse udgifter fra 2014-2018.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Thomas Peter Møller Lagoni på 3376 2141, mail tpml@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen