Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2014-2018

I 2018 var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger 84 kr. pr. m2 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2014-18. Statistikken giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika f.eks. geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2008-2014, som blev udgivet i 2016.

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 6 % fra 2014-2018, hvilket stort set svarer til pris- og lønudviklingen i perioden. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelingerne. Langt de fleste boligafdelinger har renholdelsesudgifter mellem 40 og 120 kr. pr. m2. Renholdelsesudgifterne er 55 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i afdelinger med ældreboliger end i afdelinger med andre boligtyper.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egen­kontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128 mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

I 2018 var de gennemsnitlige renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger 84 kr. pr. m2 viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2014-18. Statistikken giver et overblik over udviklingen i renholdelsesudgifter i de almene boligafdelinger samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika f.eks. geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart, boligtype mv. Temastatistikken er en opfølgning på fondens analyse af renholdelsesudgifter 2008-2014, som blev udgivet i 2016.

Renholdelsesudgifterne er steget med ca. 6 % fra 2014-2018, hvilket stort set svarer til pris- og lønudviklingen i perioden. Der er stor forskel på de højeste og laveste gennemsnitlige udgifter til renholdelse blandt boligafdelingerne. Langt de fleste boligafdelinger har renholdelsesudgifter mellem 40 og 120 kr. pr. m2. Renholdelsesudgifterne er 55 % højere i Region Hovedstaden end i Region Syddanmark. Udgifterne er højere i afdelinger med ældreboliger end i afdelinger med andre boligtyper.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egen­kontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128 mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.