Beboerbetaling renoveringsstøttesager

Beboerbetalingen på de LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen har siden 2008 været variabel jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 432 af 14. marts 2008 og nr. 458 af 8. januar 2009.

Det er bestemt i Almenboligloven § 91, at der anvendes variabel beboerbetaling, dog således, at gennemsnittet på beboerbetalingerne, 1. år, totalt set skal udgøre 3,4 % af anskaffelsessummerne ekskl. gebyrer til realkreditinstitutterne.

Med baggrund i bl.a. renteudviklingen har Landsbyggefonden ændret de hidtidige fordelingsnøgler mellem særligt støttede arbejder og begrænset støttede arbejder til nye variable beboerbetalingsprocenter, f.eks.:

  • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).
  • Udskiftning af vinduer med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).
  • Udskiftning af tag med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).

Ændringen gælder ikke for allerede meddelte støttetilsagn eller sager, der er under endelig behandling i BOSSINF-Renovering. I øvrige sager træder ændringen i kraft med det samme.

Arbejder, som slet ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen, henvises som hidtil til ustøttede/lokalt støttede lån (boligorganisationens dispositionsfond m.v.).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Beboerbetalingen på de LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen har siden 2008 været variabel jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 432 af 14. marts 2008 og nr. 458 af 8. januar 2009.

Det er bestemt i Almenboligloven § 91, at der anvendes variabel beboerbetaling, dog således, at gennemsnittet på beboerbetalingerne, 1. år, totalt set skal udgøre 3,4 % af anskaffelsessummerne ekskl. gebyrer til realkreditinstitutterne.

Med baggrund i bl.a. renteudviklingen har Landsbyggefonden ændret de hidtidige fordelingsnøgler mellem særligt støttede arbejder og begrænset støttede arbejder til nye variable beboerbetalingsprocenter, f.eks.:

  • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).
  • Udskiftning af vinduer med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).
  • Udskiftning af tag med byggeskade/opretning, hidtil eksempelvis 50 % byggeskade/opretning og 50 % forbedring/opretning, det første år 4,0 % af anskaffelsessummen (byggeskadeudbedring 3,4 %, andre arbejder 4,6 %).

Ændringen gælder ikke for allerede meddelte støttetilsagn eller sager, der er under endelig behandling i BOSSINF-Renovering. I øvrige sager træder ændringen i kraft med det samme.

Arbejder, som slet ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen, henvises som hidtil til ustøttede/lokalt støttede lån (boligorganisationens dispositionsfond m.v.).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen