Opdatering af Boligportalen medio 2020

Indberetningssnitfladen V4 indeholder styrkede valideringer, ny funktionalitet og øget fleksibilitet

Landsbyggefonden er klar over, at hverdagen i boligorganisationer i øjeblikket er præget af en række ekstraordinære udfordringer skabt af Corona-virus/covid-19. Af hensyn til det videre arbejde med boligportalen udsendes dog alligevel denne ”LBF orienterer”.

Der er som bekendt etableret en boligportal med tilhørende huslejeregister. Boligorganisationerne anvender boligportalen til den lovpligtige indberetning af data. Det er af afgørende betydning for aftagerne, at data er af høj kvalitet og indberettes rettidigt.

Landsbyggefonden lancerer medio 2020 en ny version af indberetningssnitfladen - HuslejeregisterV4, som indeholder væsentlige forbedringer, øget fleksibilitet og nye muligheder for boligorganisationerne i form af sandsynlighedsvalideringer, to nye boligudgiftstyper og felter til håndtering af genhusningsscenarier i forhold til Udbetaling Danmark.

Det har vist sig nødvendigt at styrke modellen omkring sandsynlighedsvalideringer i huslejeregistret for at sikre høj(ere) kvalitet i indberetningerne. Derfor har Landsbyggefonden fastsat en række kontroller (sandsynlighedsvalideringer), hvor der er behov for en særskilt bekræftelse af indberetningens rigtighed.

Derfor implementeres to løsningsmodeller for kontrol af data.

  • Løsningsmodel 1, hvor valideringen gennemføres i boligorganisationernes egne IT-systemer, og data først indberettes til huslejeregistret efter slutbruger i boligorganisationen har bekræftet rigtigheden.
  • Løsningsmodel 2, hvor valideringen gennemføres i huslejeregistret. Først når slutbruger har bekræftet rigtigheden, indberettes data.

Det er op til boligorganisationerne og deres IT-leverandører om løsningsmodel 1 eller 2 vælges. Det er dog afgørende, at den valgte løsning overholder kravene om kontrol af data inden selve indberetningen til huslejeregistret gennemtvinges.

Opdatering af huslejeregistret – tidspunkt og test

Løsningerne er udviklet efter kortlægning i et samarbejde mellem boligorganisationerne og deres IT-leverandører, Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden. Tidspunktet for lancering af den nye version forsøges fastlagt under hensyntagen til Udbetaling Danmarks boligstøttekørsler samt ønsker fra IT-leverandørerne i forhold til deres øvrige release-planer.

Implementering af den nye version drøftes derfor direkte med en følgegruppe af boligorganisationer og de involverede ERP-leverandører. Der vil i en periode inden implementeringen være adgang til test for disse aktører via demo-miljø. Landsbyggefonden køber en mindre del af udviklingsopgaven direkte hos boligorganisationernes IT-leverandører.

Lukning af tidligere version V3

Efter en begrænset periode med paralleldrift kræves det, at boligorganisationerne overgår til den nye version V4, da indberetning til boligportalen (huslejeregistret) ellers ikke vil være mulig. Der vil således kunne foretages indberetning via flere versioner af snitfladen – V3 og V4 – i perioden frem mod udgangen af 2020. Der udsendes mere præcist tidspunkt senere.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden er klar over, at hverdagen i boligorganisationer i øjeblikket er præget af en række ekstraordinære udfordringer skabt af Corona-virus/covid-19. Af hensyn til det videre arbejde med boligportalen udsendes dog alligevel denne ”LBF orienterer”.

Der er som bekendt etableret en boligportal med tilhørende huslejeregister. Boligorganisationerne anvender boligportalen til den lovpligtige indberetning af data. Det er af afgørende betydning for aftagerne, at data er af høj kvalitet og indberettes rettidigt.

Landsbyggefonden lancerer medio 2020 en ny version af indberetningssnitfladen - HuslejeregisterV4, som indeholder væsentlige forbedringer, øget fleksibilitet og nye muligheder for boligorganisationerne i form af sandsynlighedsvalideringer, to nye boligudgiftstyper og felter til håndtering af genhusningsscenarier i forhold til Udbetaling Danmark.

Det har vist sig nødvendigt at styrke modellen omkring sandsynlighedsvalideringer i huslejeregistret for at sikre høj(ere) kvalitet i indberetningerne. Derfor har Landsbyggefonden fastsat en række kontroller (sandsynlighedsvalideringer), hvor der er behov for en særskilt bekræftelse af indberetningens rigtighed.

Derfor implementeres to løsningsmodeller for kontrol af data.

  • Løsningsmodel 1, hvor valideringen gennemføres i boligorganisationernes egne IT-systemer, og data først indberettes til huslejeregistret efter slutbruger i boligorganisationen har bekræftet rigtigheden.
  • Løsningsmodel 2, hvor valideringen gennemføres i huslejeregistret. Først når slutbruger har bekræftet rigtigheden, indberettes data.

Det er op til boligorganisationerne og deres IT-leverandører om løsningsmodel 1 eller 2 vælges. Det er dog afgørende, at den valgte løsning overholder kravene om kontrol af data inden selve indberetningen til huslejeregistret gennemtvinges.

Opdatering af huslejeregistret – tidspunkt og test

Løsningerne er udviklet efter kortlægning i et samarbejde mellem boligorganisationerne og deres IT-leverandører, Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden. Tidspunktet for lancering af den nye version forsøges fastlagt under hensyntagen til Udbetaling Danmarks boligstøttekørsler samt ønsker fra IT-leverandørerne i forhold til deres øvrige release-planer.

Implementering af den nye version drøftes derfor direkte med en følgegruppe af boligorganisationer og de involverede ERP-leverandører. Der vil i en periode inden implementeringen være adgang til test for disse aktører via demo-miljø. Landsbyggefonden køber en mindre del af udviklingsopgaven direkte hos boligorganisationernes IT-leverandører.

Lukning af tidligere version V3

Efter en begrænset periode med paralleldrift kræves det, at boligorganisationerne overgår til den nye version V4, da indberetning til boligportalen (huslejeregistret) ellers ikke vil være mulig. Der vil således kunne foretages indberetning via flere versioner af snitfladen – V3 og V4 – i perioden frem mod udgangen af 2020. Der udsendes mere præcist tidspunkt senere.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.