Tinglysningsafgiftsloven er ændret pr. 1. marts 2020

Tinglysningsafgiftsloven er ændret som en del af finanslovsaftalen for 2020. Ændringen blev vedtaget den 27. februar 2020 med ikrafttræden den 1. marts 2020.

Ændringen betyder at visse afgifter indekseres ved to satsforhøjelser i perioden 2020-2025. Tinglysningsafgiften for pant i fast ejendom forhøjes i 2020 og 2023 med 5,5 pct. pr. gang.

Det betyder, at den faste tinglysningsafgift for pant i fast ejendom udgør kr. 1.730 pr. tinglysning fra den 1. marts 2020 og kr. 1.825 fra den 1. januar 2023.

Landsbyggefonden har frem mod 1. marts 2020 gennemført tinglysningsekspeditioner, hvor afgiften var indbetalt. Fremover opkræves kr. 1.730 pr. ekspedition.

I forbindelse med indekseringen i 2023 udmeldes en frist for modtagelse af anmodninger, der skal tinglyses inden afgiften forhøjes.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Tinglysningsafgiftsloven er ændret som en del af finanslovsaftalen for 2020. Ændringen blev vedtaget den 27. februar 2020 med ikrafttræden den 1. marts 2020.

Ændringen betyder at visse afgifter indekseres ved to satsforhøjelser i perioden 2020-2025. Tinglysningsafgiften for pant i fast ejendom forhøjes i 2020 og 2023 med 5,5 pct. pr. gang.

Det betyder, at den faste tinglysningsafgift for pant i fast ejendom udgør kr. 1.730 pr. tinglysning fra den 1. marts 2020 og kr. 1.825 fra den 1. januar 2023.

Landsbyggefonden har frem mod 1. marts 2020 gennemført tinglysningsekspeditioner, hvor afgiften var indbetalt. Fremover opkræves kr. 1.730 pr. ekspedition.

I forbindelse med indekseringen i 2023 udmeldes en frist for modtagelse af anmodninger, der skal tinglyses inden afgiften forhøjes.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen