Afdelingsbestyrelser i den almene boligsektor 2011 - 2019

I 2019 har 74 % af alle almene boligafdelinger en afdelingsbestyrelse. Andelen af boligafdelinger med afdelingsbestyrelse er steget svagt siden 2011. Langt de fleste boligafdelinger med flere end 200 boliger har en afdelingsbestyrelse, medens knap 50 pct. af afdelinger med 15 boliger og derunder har en afdelingsbestyrelse. Andelen af afdelingsbestyrelser er højst i de almene boligafdelinger i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland.

Landsbyggefondens temastatistik opgør antallet af boligafdelinger, der har en afdelingsbestyrelse 2011-2019. Opgørelsen af afdelingsbestyrelser er baseret på udtræk fra Almenstyringsdialog.dk. Oplysningen om afdelingsbestyrelser indgår i dokumentationspakken til brug for den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Anders Daniel Kruse 3376 2118, mail adk@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

I 2019 har 74 % af alle almene boligafdelinger en afdelingsbestyrelse. Andelen af boligafdelinger med afdelingsbestyrelse er steget svagt siden 2011. Langt de fleste boligafdelinger med flere end 200 boliger har en afdelingsbestyrelse, medens knap 50 pct. af afdelinger med 15 boliger og derunder har en afdelingsbestyrelse. Andelen af afdelingsbestyrelser er højst i de almene boligafdelinger i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland.

Landsbyggefondens temastatistik opgør antallet af boligafdelinger, der har en afdelingsbestyrelse 2011-2019. Opgørelsen af afdelingsbestyrelser er baseret på udtræk fra Almenstyringsdialog.dk. Oplysningen om afdelingsbestyrelser indgår i dokumentationspakken til brug for den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Anders Daniel Kruse 3376 2118, mail adk@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.