Afgiftspantebreve

Når Landsbyggefondens pantebreve i almene boligafdelinger er indfriet, har det tidligere været praksis, at pantebrevene blev aflyst af tingbogen. 

Landsbyggefondens pantebreve vil fremadrettet - når pantebrevene er indfriet -  blive omdannet til afgiftspantebreve, i de tilfælde hvor det er muligt. 

Et afgiftspantebrev er ikke et egentlig pantebrev, men en parkering af tinglysningsafgift, som så kan genbruges ved senere tinglysning af pant i samme ejendom. 

På sigt vil der derfor i nogle tilfælde være mulighed for at spare tinglysningsafgift, når der skal tinglyses lån.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Når Landsbyggefondens pantebreve i almene boligafdelinger er indfriet, har det tidligere været praksis, at pantebrevene blev aflyst af tingbogen. 

Landsbyggefondens pantebreve vil fremadrettet - når pantebrevene er indfriet -  blive omdannet til afgiftspantebreve, i de tilfælde hvor det er muligt. 

Et afgiftspantebrev er ikke et egentlig pantebrev, men en parkering af tinglysningsafgift, som så kan genbruges ved senere tinglysning af pant i samme ejendom. 

På sigt vil der derfor i nogle tilfælde være mulighed for at spare tinglysningsafgift, når der skal tinglyses lån.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.