De almene beboeres anciennitet 2020

Beboerne i almene familieboliger bor i gennemsnit mere end 10 år i deres bolig og hver 10. bolig har haft de samme beboere i mere end 25 år viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden.

Temastatistikken er baseret på et udtræk af huslejeregistret og opgør hvor længe beboerne i den almene boligsektor har boet i deres boliger pr. 1. januar 2020. Ancienniteten beregnes på baggrund af starttidspunktet for beboernes aktuelle lejekontrakter, som er registreret i Landsbyggefondens huslejeregister.

Statistikken fokuserer på familieboliger. Der er regionale forskelle på den gennemsnitlige anciennitet i familieboligerne. Beboerne bliver i gennemsnit længere i boligerne i Region Hovedstaden end i resten af landet. Boligstørrelsen ser også ud til at have betydning for, hvor længe beboerne bor i deres boliger. Den gennemsnitlige anciennitet øges således med 2 år pr. ekstra værelse i boligen.

I ældre- og ungdomsboliger er den gennemsnitlige anciennitet hhv. ca. 5 år og 2 år. Dette skal ses i lyset af de særlige regler, som gælder disse boligtyper.

Beboernes anciennitet har ikke ændret sig væsentligt i forhold til 2016, hvor Landsbyggefonden lavede en tilsvarende opgørelse.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.