Ungdomsuddannelser i den almene boligsektor 2009-2019

Landsbyggefondens nye temastatistik viser, at knap 53 % af de 18-25-årige beboere i den almene boligsektor pr. 1. januar 2019 er i gang med en uddannelse. Andelen er steget fra knap 46 % i 2009 og ligger i 2019 på niveau med resten af befolkningen. Andelen er højst blandt kvinderne og her topper de kvindelige ikke-vestlige efterkommere. De videregående uddannelser udgør i 2019 knap 60 % af de unges igangværende uddannelser og andelen er steget i perioden, medens andelen i gang med en erhvervsrettet uddannelse er faldet og ligger på 20 %.

Temastatistikken er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdatabase indhentet i perioden 2009-2019.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Thomas Møller Lagoni på 3376 2141, mail tpml@lbf.dk, Jette Jensen på 3376 2119, mail jje@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef