Grøn energiscreening mv.

Print

Print Print icon

I forlængelse af ”LBF orienterer nr. 831” af 26. maj 2020 og nr. 833 af 17. juni 2020 fremsendes hermed den endelige vejledning i forbindelse med aktivering af grøn screening mv. Vejledningen om grøn screening mv., som kan hentes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/media/1558034/20201002-vejledning_groen_screening_endelig-version-2.pdf, er på grund af tidspresset færdiggjort nu efter høring af eksterne parter mv.

Den grønne energiscreening udføres ved at udfylde det supplerende skema, som Landsbyggefonden har udarbejdet form.jotform.com/201455008665049. Skemaet indsendes som beskrevet i vejledningen.

Bemærk, at der stadig skal fremsendes de sædvanlige skema ABC for støttesagen. Den grønne screening mv. skal foretages for eventuelle supplerende tiltag, som kan udføres ud over de tiltag, som allerede er planlagt og indeholdt i den oprindelige renoveringsstøtte-ansøgning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør