Webinarrække

Landsbyggefonden vil fremover afholde webinarer om emner, der rører sig i den almene boligsektor og Landsbyggefonden. Følg løbende med på Landsbyggefondens hjemmeside og LinkedIn, hvor oplysninger om de enkelte arrangementer offentliggøres.

Det første webinar bliver afholdt d. 10. september 2020 kl. 10.00-10.45. Emnet er ekstern granskning. Webinaret vil handle om, hvordan Landsbyggefondens kan hjælpe boligorganisationer med at opfylde de nye lovkrav om gennemførsel af ekstern granskning med et kommende IT-system og EU-udbud. 

Tilmeld webinar

Læs mere om granskning, vedligeholdelsestilstand m.v. af den almene bygningsmasser i LBF Orienterer.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden vil fremover afholde webinarer om emner, der rører sig i den almene boligsektor og Landsbyggefonden. Følg løbende med på Landsbyggefondens hjemmeside og LinkedIn, hvor oplysninger om de enkelte arrangementer offentliggøres.

Det første webinar bliver afholdt d. 10. september 2020 kl. 10.00-10.45. Emnet er ekstern granskning. Webinaret vil handle om, hvordan Landsbyggefondens kan hjælpe boligorganisationer med at opfylde de nye lovkrav om gennemførsel af ekstern granskning med et kommende IT-system og EU-udbud. 

Tilmeld webinar

Læs mere om granskning, vedligeholdelsestilstand m.v. af den almene bygningsmasser i LBF Orienterer.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen