Ændringer i Driftsstoette.lbf.dk samt ny IT-platform Evalueringsværktøj

Der har været et ønske om at skabe en bedre mulighed for evaluering af gennemførte renoveringsprojekter og en arbejdsgruppe under ALMENNET har udarbejdet grundlaget for et spørgeskema ved skema A og C på renoveringsprojekter.

Landsbyggefonden har på denne baggrund udviklet en webindberetning af spørgeskemaet ved skema A og C på renoveringsstøttesagerne, og hvor opbygning af indberetningen sker ud fra samme princip, som ved webindberetning af ansøgningsskemaet.

Spørgeskemaet tilgås via renoveringsstøttesagen i driftsstøtteportalen under fanebladet ’Evalueringsværktøj’, og derefter ’Skema A eller C’.

Der vil derfor i spørgeskemaet være forudfyldte data, som er hentet fra andre databaser, som via øvrige indberetninger allerede er tilgængelig i Landsbyggefonden.

Boligorganisationen bedes udfylde manglende oplysninger, hvor felterne er markeret med rødt.

Når spørgeskemaet er komplet, returneres dette til fonden ved at trykke på knappen ’SEND BESVARELSE’.

Ændringerne er gældende for renoveringsstøttesager, som får kommunalt godkendt skema A efter den 30. september 2020.

Derudover har Landsbyggefonden udviklet et nyt selvbetjeningsværktøj ”Evalueringsværktøj”, som er tilgængelig via fondens hjemmeside.

Efter spørgeskema enten ved skema A eller C er returneret, kan der på fondens hjemmeside via selvbetjeningsløsning tilgås evalueringsværktøj for almene renoveringer, hvor det vil være muligt at sammenligne renoveringer ved skema A og C, ud fra oplysninger i de fremsendte spørgeskemaer.

Formålet er at styrke boligorganisationernes egen evaluering af renoveringsprojekterne, med henblik på at lære af erfaringerne.

Derudover indeholder evalueringen et separat spørgeskema til beboerne, der omhandler tilfredshed med bolig og boligområde. Nævnte beboerskema håndteres af et eksternt firma, og er på nuværende tidspunkt ikke en del af selvbetjeningsløsningen, idet denne er under udvikling.

Evalueringsværktøj tilgås via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger, og der logges på med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, kommuner og forsker, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Selvbetjeningsløsningen Evalueringsværktøj forventet lagt i produktion i uge 43.

Eventuelle spørgsmål til spørgeskemaet i Driftsstoette.lbf.dk kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, specialkonsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39 og eventuelle spørgsmål til selvbetjeningsløsningen Evalueringsværktøj kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, strategisk koordinator Olav Kirchhoff på olk@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 20.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Der har været et ønske om at skabe en bedre mulighed for evaluering af gennemførte renoveringsprojekter og en arbejdsgruppe under ALMENNET har udarbejdet grundlaget for et spørgeskema ved skema A og C på renoveringsprojekter.

Landsbyggefonden har på denne baggrund udviklet en webindberetning af spørgeskemaet ved skema A og C på renoveringsstøttesagerne, og hvor opbygning af indberetningen sker ud fra samme princip, som ved webindberetning af ansøgningsskemaet.

Spørgeskemaet tilgås via renoveringsstøttesagen i driftsstøtteportalen under fanebladet ’Evalueringsværktøj’, og derefter ’Skema A eller C’.

Der vil derfor i spørgeskemaet være forudfyldte data, som er hentet fra andre databaser, som via øvrige indberetninger allerede er tilgængelig i Landsbyggefonden.

Boligorganisationen bedes udfylde manglende oplysninger, hvor felterne er markeret med rødt.

Når spørgeskemaet er komplet, returneres dette til fonden ved at trykke på knappen ’SEND BESVARELSE’.

Ændringerne er gældende for renoveringsstøttesager, som får kommunalt godkendt skema A efter den 30. september 2020.

Derudover har Landsbyggefonden udviklet et nyt selvbetjeningsværktøj ”Evalueringsværktøj”, som er tilgængelig via fondens hjemmeside.

Efter spørgeskema enten ved skema A eller C er returneret, kan der på fondens hjemmeside via selvbetjeningsløsning tilgås evalueringsværktøj for almene renoveringer, hvor det vil være muligt at sammenligne renoveringer ved skema A og C, ud fra oplysninger i de fremsendte spørgeskemaer.

Formålet er at styrke boligorganisationernes egen evaluering af renoveringsprojekterne, med henblik på at lære af erfaringerne.

Derudover indeholder evalueringen et separat spørgeskema til beboerne, der omhandler tilfredshed med bolig og boligområde. Nævnte beboerskema håndteres af et eksternt firma, og er på nuværende tidspunkt ikke en del af selvbetjeningsløsningen, idet denne er under udvikling.

Evalueringsværktøj tilgås via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger, og der logges på med NemID medarbejdersignatur, hvor der er oprettet særskilte rettigheder til boligorganisationer, kommuner og forsker, som skal tildeles den enkelte medarbejders NemID.

Selvbetjeningsløsningen Evalueringsværktøj forventet lagt i produktion i uge 43.

Eventuelle spørgsmål til spørgeskemaet i Driftsstoette.lbf.dk kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, specialkonsulent Charlotte Rønnebæk på chr@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 39 og eventuelle spørgsmål til selvbetjeningsløsningen Evalueringsværktøj kan rettes til Center for Særlig Driftsstøtte, strategisk koordinator Olav Kirchhoff på olk@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 20.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen