IT-platform om beboerne i den almene boligsektor - ny version med helhedsplansniveau

Der er implementeret en ny version af Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” som nu bl.a. også giver mulighed for at trække tabelsæt på helhedsplansniveau for boligorganisationer og kommuner med boligsociale helhedsplaner.

Helhedsplansniveauet findes via søgefeltet i platformen ved at skrive helhedsplan, helhedsplanens nr. eller helhedsplanens navn. Herefter vises en liste med den eller de helhedsplaner, som den enkelte bruger har adgang til. Helhedsplanerne omfatter to bevillingsperioder, hhv. 2015-2018 og 2019-2026.

Bindingen på boligorganisationsniveauet er ligeledes fjernet således at det er muligt for kommuner at trække tabeller for afdelinger på tværs af organisationer.

Beboerdata er opdateret med de nyeste data fra Danmarks Statistik og to nye tabeller med hhv. en yderligere opdeling på alder og børn i dagtilbud for alle almene boligafdelinger med mindst 100 beboere pr. 1. januar.

Beboerdata indeholder nu følgende tidsserier:

 • Alle beboere opdelt på oprindelse og alder 1. januar 2016 - 2020
 • Indvandrere/efterkommere fordelt på alder og vestlige/ikke vestlige lande 1. januar 2016 - 2020
 • Husstande fordelt på typer 1. januar 2016 - 2020
 • Børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2016 -2020
 • Børn 1-5 år i dagtilbud i årene 2017-2018
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2015 - 2019
 • Beboernes uddannelse 1. januar 2015 - 2019
 • Beboernes beskæftigelse 1. januar 2015 - 2019
 • Indkomst i årene 2014 - 2018
 • Offentlig forsørgede i årene 2014 - 2018
 • Kriminalitet i årene 2015 -2019

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 19 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere fsva. demografiske, sociale og økonomiske forhold. Boligorganisationerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling og for summen af flere valgte boligafdelinger samt hente tabeller på helhedsplansniveau. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug. Der foreligger brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Beboerdata opdateres årligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Næste opdatering forventes i 3. kvartal 2020.

Beboerdata er tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte via http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.