Evalueringen af de boligsociale indsatser, der blev støttet af 2011-2014-midlerne, er afsluttet

Landsbyggefonden igangsatte i 2014 en landsdækkende evaluering af de boligsociale indsatser, der modtog støtte fra 2011-2014-midlerne. I evalueringen har der været et særligt fokus på de aktiviteter, der var målrettet:

 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Skolegang og uddannelse
 • Forældrekompetencer og børns trivsel
 • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
 • Huslejenedsættelser

Formålet var, at evalueringen skulle bidrage med viden om disse temaer og derved underbygge vidensbasering og virkningen af det boligsociale arbejde.

Evalueringen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting og Naboskaber.

Under evalueringen er der udkommet tre systematiske forskningsoversigter, fire forskningsrapporter og fire arbejdsmetodekataloger.

Den sidste rapport om huslejenedsættelse ”Huslejestøtte i udsatte boligområder” samt en opsamlede tværgående rapport ”Effekter og resultater af de boligsociale indsatser” foreligger nu.

Den opsamlende rapport giver overblik over de vigtigste resultater og effekter af det boligsociale arbejde finansieret af 2011-14-midlerne, inden for de beskrevne temaer. De vigtigste konklusioner i rapporten er:

 • Effekten af fritidsjobsindsatsen (herunder lommepengejob) er at børn og unge har tre gange så stor chance for at få et fritidsjob og dermed få erfaring med arbejdsmarkedet
 • At børne- og ungeindsatsen bidrager positivt til, at de deltagende børn og unge får et mindre skolefravær
 • At den kriminelle aktivitet blandt 10-14 år er faldende i de boligområder, hvor der er boligsociale indsatser samtidig med at tilbagefaldsprocenten også er faldende blandt de 10 til 14-årige
 • Effekten af Netværksmødre (Bydelsmødre)-indsatsen er at kvinderne påbegynder en uddannelse.
 • At den boligsociale helhedsplans samarbejdspartner (fx kommuner og frivillige foreninger) i meget høj grad eller i høj grad oplever, at den boligsociale indsats har bidraget til det helhedsorienterede samarbejde om de udfordringer og problemer, der lokalt fylder, hvilket bidrager positivt til opgaveløsningen.

For mere information og videre læsning, se nedenstående links:
https://lbf.dk/media/1558307/effektrapport.pdf og https://lbf.dk/media/1558302/huslejestoette.pdf

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden igangsatte i 2014 en landsdækkende evaluering af de boligsociale indsatser, der modtog støtte fra 2011-2014-midlerne. I evalueringen har der været et særligt fokus på de aktiviteter, der var målrettet:

 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Skolegang og uddannelse
 • Forældrekompetencer og børns trivsel
 • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
 • Huslejenedsættelser

Formålet var, at evalueringen skulle bidrage med viden om disse temaer og derved underbygge vidensbasering og virkningen af det boligsociale arbejde.

Evalueringen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Rambøll Management Consulting og Naboskaber.

Under evalueringen er der udkommet tre systematiske forskningsoversigter, fire forskningsrapporter og fire arbejdsmetodekataloger.

Den sidste rapport om huslejenedsættelse ”Huslejestøtte i udsatte boligområder” samt en opsamlede tværgående rapport ”Effekter og resultater af de boligsociale indsatser” foreligger nu.

Den opsamlende rapport giver overblik over de vigtigste resultater og effekter af det boligsociale arbejde finansieret af 2011-14-midlerne, inden for de beskrevne temaer. De vigtigste konklusioner i rapporten er:

 • Effekten af fritidsjobsindsatsen (herunder lommepengejob) er at børn og unge har tre gange så stor chance for at få et fritidsjob og dermed få erfaring med arbejdsmarkedet
 • At børne- og ungeindsatsen bidrager positivt til, at de deltagende børn og unge får et mindre skolefravær
 • At den kriminelle aktivitet blandt 10-14 år er faldende i de boligområder, hvor der er boligsociale indsatser samtidig med at tilbagefaldsprocenten også er faldende blandt de 10 til 14-årige
 • Effekten af Netværksmødre (Bydelsmødre)-indsatsen er at kvinderne påbegynder en uddannelse.
 • At den boligsociale helhedsplans samarbejdspartner (fx kommuner og frivillige foreninger) i meget høj grad eller i høj grad oplever, at den boligsociale indsats har bidraget til det helhedsorienterede samarbejde om de udfordringer og problemer, der lokalt fylder, hvilket bidrager positivt til opgaveløsningen.

For mere information og videre læsning, se nedenstående links:
https://lbf.dk/media/1558307/effektrapport.pdf og https://lbf.dk/media/1558302/huslejestoette.pdf

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen