Grøn garanti – administrationsgrundlag

Print

Print Print icon

Den grønne garantiordning er tidligere beskrevet i LBF Orienterer nr. 872.

”Grøn garanti” er en ordning, der giver mulighed for ’garanti for energibesparelser’ og er en del af Boligaftale 2020. Ordningen tager udgangspunkt i renoverings- og forbedringsarbejder, der giver en energibesparelse, men er ikke bundet til f.eks. gennemførelsen af en renoveringsstøttesag/særlig driftsstøtte. Ordningen finansierer ikke de energibesparende arbejder. Hvis der er behov for finansiering af arbejder ikke omfattet af andre driftsstøtteordninger, må boligorganisationen henvende sig til ESCO-leverandører, realkreditinstitutter (herunder grønne obligationer), pensionskasser mv., Danmarks grønne investeringsfond (gronfond.dk) og/eller lign. Boligorganisationer har mulighed for at indgå aftale, hvor den beregnede besparelse efter ansøgning garanteres – efter fastlagte vilkår og i nærmere bestemt omfang. Forbrugsbesparelsen kommer beboerne til gode. Hvis den beregnede besparelse ikke opnås, er der først en ’selvrisiko’, eventuel aftale med en leverandør, rådgiver mv. og derefter træder fondens garanti i kraft og dækker forskellen mellem den beregnede besparelse og den opnåede besparelse. Fondens garanti vil løbe i maksimalt 10 år.

Landsbyggefondens bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 23. september 2021 Administrationsgrundlag Grøn Garanti. Administrationsgrundlaget beskriver baggrunden for ordningen i Boligaftale 2020 og ordningens indhold.

Fra den 1. oktober 2021 kan der ansøges om grøn garanti via driftsstøtteportalen. 

Administrationsgrundlag Grøn garanti kan findes her på fondens hjemmeside: https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette/

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN        

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør