Bekendtgørelse om udskydelse af arbejder i den almene boligsektor

Print

Print Print icon

I fortsættelse af ”LBF Orienterer” nr. 889 af 16. december 2021 følger i link ministeriets skrivelse: https://lbf.dk/media/1559020/skrivelse-om-bekendtgoerelse-om-udskydelse-af-renoveringsprojekter-i-den-almene-boligsektor-m-v_.pdf, Udskydelsesbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2524 og Støttebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2526

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent