DCAB - forlængelse af frist for indberetning af drifts- og vedligeholdelsesplaner (PPV-planer) og interviewskema til brug for ekstern granskning

Landsbyggefonden har tidligere orienteret om, at fonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB), senest i Landsbyggefonden Orienterer nr. 852 af 8. februar 2021.

Forlængelse af frist for indberetning af interviewskemaer og PPV-planer  

Bygningsregistrets (DCAB) webbrugerflade til manuel indberetning af PPV-planer er åbnet. Fristen for boligorganisationernes indberetning til DCAB forlænges, således at indberetningen skal ske senest den 18. april 2021.

Fristforlængelse gælder udfyldelse og fremsendelse af interviewskemaer, herunder upload af tegningsmaterialer mv. Det gælder både for indberetning via den manuelle udfyldelse på webbrugerfladen og via API (webservice). 

Fristforlængelsen gælder ligeledes indberetning af PPV-planer. Det gælder både for indberetning via boligorganisationernes ERP-systemer (via en webservice), eller ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB. 

Indberetning af PPV-planer
Boligorganisationerne skal årligt indberette afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner (PPV-planer) til DCAB.

Afdelingernes PPV-planer kan indberettes for det ønskede niveau: afdelings-, byggeafsnits- eller bygningsniveau. Dog skal planerne udformes og indberettes i overensstemmelse med gældende Forvaltnings Klassifikation med tilhørende kontonumre. Dette gælder både ved indberetning fra boligorganisationernes IT-systemer (ERP-systemer) via en web-service (API) og ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB.

Der henvises til tidligere udsendt information i LBF-orienterer.

Manuel indberetning og overblik over PPV-planer i DCAB kan tilgås via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister-dcab/, eller direkte via https://dcab.lbf.dk/

Login sker i lighed med login til interviewskema ned NemID-medarbejdersignatur.

Videreudvikling af webbrugerfladen sker løbende, og der vil snarest muligt være en brugervejledning tilgængelig.

Indberetning af interviewskema
Boligorganisationerne kan manuelt udfylde og indberette interviewskema via en webbrugerflade eller via en API (webservice-løsning).

Der henvises til tidligere udsendt information i LBF-orienterer.

Overblik over og manuel indberetning af interviewskemaer til DCAB sker via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister/ eller direkte via https://bygningsregister.lbf.dk/ 

Vejledningsmaterialer 

Til brug for udfyldelse og indberetning af interviewskemaerne og indberetning af PPV-planer, er der udarbejdet en række vejledningsmaterialer, der er tilgængelige dels på fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister/ og i selve selvbetjeningsløsningen.

  • Brugervejledninger til udfyldelse og indberetning af interviewskema
  • FAQ (spørgsmål og svar om bygningstyper, granskning, interviewskema, PPV-planer mv.)
  • Definitioner af bygningstyper og andre centrale begreber i interviewskema

Vejledningsmaterialerne udbygges løbende.

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af interviewskemaet samt indberetning af PPV-planer kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Henning Kjær Rasmussen på hkr@lbf.dk eller tlf.: 3376 2128.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har tidligere orienteret om, at fonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB), senest i Landsbyggefonden Orienterer nr. 852 af 8. februar 2021.

Forlængelse af frist for indberetning af interviewskemaer og PPV-planer  

Bygningsregistrets (DCAB) webbrugerflade til manuel indberetning af PPV-planer er åbnet. Fristen for boligorganisationernes indberetning til DCAB forlænges, således at indberetningen skal ske senest den 18. april 2021.

Fristforlængelse gælder udfyldelse og fremsendelse af interviewskemaer, herunder upload af tegningsmaterialer mv. Det gælder både for indberetning via den manuelle udfyldelse på webbrugerfladen og via API (webservice). 

Fristforlængelsen gælder ligeledes indberetning af PPV-planer. Det gælder både for indberetning via boligorganisationernes ERP-systemer (via en webservice), eller ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB. 

Indberetning af PPV-planer
Boligorganisationerne skal årligt indberette afdelingernes drifts- og vedligeholdelsesplaner (PPV-planer) til DCAB.

Afdelingernes PPV-planer kan indberettes for det ønskede niveau: afdelings-, byggeafsnits- eller bygningsniveau. Dog skal planerne udformes og indberettes i overensstemmelse med gældende Forvaltnings Klassifikation med tilhørende kontonumre. Dette gælder både ved indberetning fra boligorganisationernes IT-systemer (ERP-systemer) via en web-service (API) og ved manuel indtastning i en webbrugerflade i DCAB.

Der henvises til tidligere udsendt information i LBF-orienterer.

Manuel indberetning og overblik over PPV-planer i DCAB kan tilgås via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister-dcab/, eller direkte via https://dcab.lbf.dk/

Login sker i lighed med login til interviewskema ned NemID-medarbejdersignatur.

Videreudvikling af webbrugerfladen sker løbende, og der vil snarest muligt være en brugervejledning tilgængelig.

Indberetning af interviewskema
Boligorganisationerne kan manuelt udfylde og indberette interviewskema via en webbrugerflade eller via en API (webservice-løsning).

Der henvises til tidligere udsendt information i LBF-orienterer.

Overblik over og manuel indberetning af interviewskemaer til DCAB sker via fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister/ eller direkte via https://bygningsregister.lbf.dk/ 

Vejledningsmaterialer 

Til brug for udfyldelse og indberetning af interviewskemaerne og indberetning af PPV-planer, er der udarbejdet en række vejledningsmaterialer, der er tilgængelige dels på fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/det-centrale-almene-bygningsregister/ og i selve selvbetjeningsløsningen.

  • Brugervejledninger til udfyldelse og indberetning af interviewskema
  • FAQ (spørgsmål og svar om bygningstyper, granskning, interviewskema, PPV-planer mv.)
  • Definitioner af bygningstyper og andre centrale begreber i interviewskema

Vejledningsmaterialerne udbygges løbende.

Eventuelle spørgsmål til udfyldelse af interviewskemaet samt indberetning af PPV-planer kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Henning Kjær Rasmussen på hkr@lbf.dk eller tlf.: 3376 2128.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen