Effektivitetsdata i Tvillingeværktøj og valgdata i Beboerdata

Effektivitetstal indgår nu i Tvillingeværktøjet 
Landsbyggefondens Tvillingeværktøj til brug for benchmarking af almene boligorganisationer og afdelinger indeholder nu mulighed for at få vist effektivitetstal for de almene boligafdelinger samt et gennemsnit for boligorganisationen.

Implementeringen af effektivitetstallene i Tvillingeværktøjet ligger i naturlig forlængelse af fornyelsen af effektiviseringsaftalen for 2021-2026 for den almene boligsektor.

Bolig- og Planstyrelsens Effektiviseringsenhed beregner 4 gange årligt de almene boligafdelingers effektivitetstal ud fra en nærmere defineret benchmarkmodel, hvor afdelingernes udgifter til en række konkrete driftskonti indgår.

Effektivitetstallene har siden 2017 indgået som centrale nøgletal i boligorganisationernes styringsrapporter til brug for styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Tvillingeværktøjet indeholder nu effektivitetstallene baseret på regnskabsår 2019, opgjort august 2020. Effektivitetstallene opdateres august 2021, baseret på regnskabsår 2020.

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af boligorganisationer eller afdelinger med sammenlignelige "tvillinger". Tvillingerne findes på baggrund af udvalgte stamdata, socioøkonomiske data eller en kombination heraf.

Tvillingernes data vises i en tabel, hvor der er mulighed for at tilføje ønskede effektivitetstal og regnskabsnøgletal for tvillingerne.

Det er muligt parallelt at foretage en tilsvarende benchmark af samtlige afdelinger i en konkret boligorganisation.

Valgdata indgår nu som ny standardtabel i Beboerdata
Landsbyggefonden har i samarbejde med valgforsker Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, opgjort de almene beboeres deltagelse ved de tre seneste valg i Danmark.

Oplysningerne om valgdeltagelse på afdelingsniveau er nu tilgængelige i Landsbyggefondens selvbetjeningsløsning Beboerdata. Oplysningerne indgår som en af de 19 standardtabeller med nøgletal om almene beboeres demografiske, sociale og økonomiske forhold, som boligorganisationer og kommuner kan hente.

Tabellen med valgdeltagelse viser valgdeltagelsen for det seneste kommunalvalg, europaparlamentsvalg og folketingsvalg, opgjort på afdelingsniveau.

Valgdeltagelse indgår bl.a. som en boligsocial indikator for bevillingsperioden 2019-2026 og kan desuden hentes på helhedsplansniveau i Landsbyggefondens selvbetjeningsplatform Boligsociale Data til brug for medlemmer af bestyrelser for boligsociale indsatser.

Opdateret tabel med ghettokriterieværdier i Beboerdata
Beboerdatas tabel med ghettokriterieværdier opgjort på afdelingsniveau er opdateret for alle almene boligafdelinger med mindst 100 beboere pr. 1. december 2020. Data kan hentes både i Excel og pdf-udgave.

Øvrige data i Beboerdata er senest opdateret i februar måned 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen på 3376 2119, mail jje@lbf.dk, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.