Invitation til konference - Bystrategisk Udsyn: Sammen om den blandede by

Landsbyggefonden inviterer hermed til konference den 3. juni 2021. Arrangementet er det andet i konferencerækken Bystrategisk Udsyn.

  • Tid: D. 3. juni 2021, kl. 9.15-15.00.
  • Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C.
  • Målgruppe: Ledere og ledende medarbejdere i kommuner, boligorganisationer, fonde, boligsociale bestyrelser samt rådgivere og andre centrale aktører i relation til den bystrategiske udvikling.

Hvad kan jeg se frem til?
Konferencens formål er at sætte fokus på og udfolde forståelsen af ’den blandede by’ - og især at se nærmere på den værdi som almene boliger skaber i den blandede by.  

Samtidig er det også hensigten at diskutere de konkrete udfordringer, muligheder og løsninger, der knytter sig til blandede byer. 

På dagen, der afholdes i Centralværkstedets rustikke lokaler - et stenkast fra Hovedbanegården i Aarhus, kan du se frem til et program sammensat af stærke stemmer og frontløbere.

  • Indledningsvis får vi en international indflyvning til betydningen af blandede byer samt aktuelle perspektiver på effekt af corona-pandemien for byudvikling fremadrettet.
  • Herefter følger en debatsession med udgangspunkt i den almene boligsektors rolle i og bidrag til blandede byer.
  • Endelig afsluttes konferencen med en række workshops, der på et operationelt niveau arbejder med den blandede by ud fra forskellige tematikker og cases.

Konferencen afholdes i et såkaldt hybridformat, der kombinerer elementer af en fysisk og digital konference. Du har således mulighed for at tilmelde dig konferencen enten med fysisk fremmøde eller som online deltager.

Til konferencen vil alle COVID-19-retningslinjer naturligvis blive overholdt.

Tilmelding og mere information
Du kan tilmelde dig samt læse mere om konferenceprogrammet, oplægsholdere mv. på:

bystrategiskudsyn.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef