Regnskabsindberetning 2021 - nyt E-læringskursus om regnskabsindberetning

De almene boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejeboliger skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden. Godt 70 % af de almene boligorganisationer m.v. har kalenderårsregnskaber, og der er derfor stor aktivitet i fondens regnskabsindberetningssystem i perioden frem til indberetningsfristens udløb den 31. maj 2021.

Nyt digitalt E-læringskursus i regnskabsindberetning
Landsbyggefonden har i samarbejde med Area9 Lyceum udviklet et nyt digitalt adaptivt E-læringskursus om regnskabsindberetning, som nu er tilgængeligt via Landsbyggefondens hjemmeside https://lbf.dk/.

Formålet med kurset er at understøtte regnskabs­indberetningen til Landsbyggefonden. Målgruppen for kurset er de almene boligorganisationers medarbejdere, som skal indberette regnskaber i fondens indberetnings­system samt de almene boligorganisationers revisorer. Kurset henvender sig både til den nyansatte og erfarne bruger.

Tankegangen bag adaptiv læring er at formidle viden tilpasset den enkelte brugers niveau og dermed give en effektiv læring. Samtidig kan brugerne gå til og fra kurset, så det passer ind i arbejdsdagen. Kurset foregår som en vekselvirkning mellem audio og visuel indlæring og interaktion. Det er derfor vigtigt at slå lyden til, når kurset gennemføres. Kursets varighed afhænger af brugernes niveau og valg af læringsmoduler og kan vare fra mellem ca. 10 - 90 minutter.

Kurset indeholder 5 moduler – udover en generel introduktion til reglerne om regnskabs­indberetning:

  • Regnskabsindberetning for boligorganisationer
  • Regnskabsindberetning for administrationsorganisationer
  • Regnskabsindberetning for revisorer
  • Fremsend til revisor
  • Indberet regnskab

Der vil være en generel introduktion til login, når linket til kurset aktiveres på fondens hjemmeside. I selve e-læringsmodulerne indgår endvidere en kort introduktionsvideo til hvorledes e-læringen fungerer. 

Regnskabsindberetningssystemet
Regnskabsindberetningen sker med NemID login i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.

Regnskabsindberetningssystemet kan tilgås på Landsbyggefondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/ eller direkte via https://boris.lbf.dk.

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen
Landsbyggefonden har udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale i form af vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og gode råd og tips til regnskabsindberetningen samt brugervejledninger og FAQ til regnskabsindberetningssystemet.

Vejledningsmaterialet kan findes på fondens hjemmeside under https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/.

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Finn Mørk Jacobsen (tlf. 3376 2122), Henriette Birch Schlichter (tlf. 3376 2136), Linda Vråe (tlf. 3376 2125), Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef