AlmenGIS med bygninger

AlmenGIS kortlægger de almene bygninger
Landsbyggefonden har videreudviklet på selvbetjeningsløsningerne AlmenGIS og https://almengis-off.lbf.dk/, som nu tilbyder et visuelt overblik over de enkelte almene boligafdelingers bygninger.

AlmenGIS tilgås via NemID's medarbejdersignatur, og AlmenGIS Offentlig kan tilgås af alle og kræver ikke et login.

Selvbetjeningsløsningerne viser nu skråfotos af boligafdelingerne samt en bygningsoversigt under den enkelte boligafdeling.

Under den enkelte bygning finder man udvalgte BBR-oplysninger om bygningen. Dette er bl.a. oplysninger som bygningsanvendelsen, tagdækningsmateriale, antal opgange, bebygget areal, kælderareal mv.

Den nye opdatering tilbyder også nye brugerindstillingsmuligheder i AlmenGIS (med brugerlogin). Så du nu kan vælge/fravælge om AlmenGIS automatisk zoomer til en valgt afdeling i kortet.

BBR-opfordring
Almengis og Almengis Offentlig er kun så gode som deres datakilder tillader.

Denne nye opdatering af AlmenGIS trækker i høj grad på data fra bygnings- og boligregistret (BBR). Opdager man som boligorganisation fejl i f.eks. antallet af bygninger under en boligafdeling, så er det boligorganisationens eget ansvar at opdatere afdelingens BBR-oplysninger via bbr.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Særlig Driftsstøtte, Anita Pedersen, telefon 3376 2114.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.