Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri

Der er problemer med dårlig lydisolering i mange ældre etageboligbyggerier. Beboere kan være generet af f.eks. musik, højlydte diskussioner, fodtrin og børns leg.

Lydproblemer er med til at nedsætte bokvaliteten for mange beboere. Ifølge danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser er 35 % af beboerne i etageboliger generet af nabostøj. Så meget, at det for nogle påvirker helbred samt medfører træthed og søvnproblemer. Derudover er det generende at vide, at naboer ufrivilligt er vidne til ens private liv.

Lydisolering kan selvfølgelig ikke løse problemer med urimelig opførsel og deraf følgende ødelæggelse af livskvalitet for naboer samt evt. nabokonflikter. Her må andre indsatser til fra boligadministrationen.

Over halvdelen af danske etageboliger er bygget før der kom krav om lydisolering i bygningsreglementet i 1961. Fra 1961 til 2008 var kravene uændrede. I Bygningsreglement 2008 blev kravene væsentligt skærpede.

Landsbyggefonden har støttet forskellige projekter via BUILD (tidligere SBi) med undersøgelser af lydforhold i eksisterende byggeri og forslag til forbedringer.

Senest er der udgivet ”Lydisolering mod nabostøj i etageboligbyggeri – God praksis” – en folder til brug for boligorganisationer, bestyrelser, beboere, rådgivere og entreprenører.

Med folderen er der en opsummering af den eksisterende viden på området samt forslag til konkret lydisolering i forbindelse med lodrette eller vandrette lejlighedsskel: vægge mellem boliger og etageadskillelser (gulv/loft) mellem boliger.

Forslag til løsninger er beskrevet for 3 forskellige bygningstyper:

  • Ældre muret byggeri med etageadskillelser af træ (opført ca. 1850-1950).
  • Muret byggeri med støbte etageadskillelser (ca. 1930-1960).
  • Betonelementbyggeri (1960-2009).

Folderen er tænkt brugt både i forbindelse med større renoveringssager og i enkeltsager, hvor beboerne er så generet af støj, at det nedsætter deres livskvalitet. Det kan dreje sig om enkelte boliger eller alle boliger i en afdeling - evt. finansieret via individuel eller kollektiv råderet.

Folderen er tilgængelig via BUILD’s hjemmeside:

https://www.nabostoej.aau.dk/

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef