IT-platform om beboerne i den almene boligsektor – 3 nye tabeller

Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata”, som giver adgang til en lang række data om beboerne i den almene boligsektor, er nu opdateret med de nyest tilgængelige data fra Danmarks Statistik og nyt adressegrundlag pr. 1. januar 2021 fra Landsbyggefonden.

Der er indarbejdet tre nye tabeller i Beboerdata: En tabel med gennemført ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, en tabel med den selvoplevede trivsel i folkeskolens 4. – 9. klasse og en tabel med det gennemsnitlige antal kontakter til læge, tandlæge og speciallæge.

Beboerdata indeholder nu følgende tidsserier:

 • Alle beboere opdelt på oprindelse og alder 1. januar 2017-2021
 • Husstande fordelt på typer 1. januar 2017-2021
 • Børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2017-2021
 • Børn 1-5 år i dagtilbud i årene 2017-2019
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2016-2020
 • Beboernes uddannelse 1. januar 2016-2020
 • Trivslen i folkeskolens 4. – 9. klasse i skoleårene 2015/2016-2019/2020
 • Beboernes beskæftigelse 1. januar 2015-2019
 • Indkomst i årene 2015-2019
 • Offentlig forsørgede i årene 2015-2019
 • Kriminalitet i årene 2016-2020
 • Kontakt til sundhedsvæsnet 2016-2020

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 22 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere fsva. demografiske, sociale og økonomiske forhold på henholdsvis afdelingsniveau, organisationsniveau, helhedsplansniveau og kommuneniveau.

Boligorganisationerne og kommunerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling og for summen af flere valgte boligafdelinger samt hente tabeller på helhedsplansniveau. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug. Der foreligger brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Beboerdata opdateres halvårligt, når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Næste opdatering forventes i 3. kvartal 2021. Beboerdata er tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte via http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Jette Jensen, telefon 3376 2119, Morten Biering, telefon 3376 2148, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2095 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.