Boligportalen – miljøopgradering i 2022

Print

Print Print icon

Som bekendt er der etableret en boligportal med tilhørende huslejeregister. Boligportalen anvendes af boligorganisationerne til den lovpligtige indberetning af data. Data af høj kvalitet og rettidige indberetninger er af afgørende betydning for aftagerne.

Landsbyggefonden planlægger sammen med den nye leverandør en omlægning og modernisering af boligportalens IT-platforme. Dette omfatter blandt andet teknologiløfte og generel opgradering af servere og miljø. I denne forbindelse gennemføres der ikke egentlige funktionalitetsændringer i boligportalen og det tilhørende huslejeregister.

Denne fuldstændige miljøomlægning vil betyde, at performance i miljøet øges betydeligt. Det kan oplyses, at de nuværende adgange til indberetning (endpoints) fastholdes mod interessenterne, som derfor ikke vil blive berørt i stor udstrækning. Boligportalen med tilhørende huslejeregister kan fortsat tilgås på følgende adgange:

Produktionsmiljø
https://huslejeregister.danmarkbolig.dk/servicegateway/huslejeregisterservicev4.svc

Testmiljø
https://demo.huslejeregister.danmarkbolig.dk/test/servicegateway/huslejeregisterservicev4.svc

Tidsplan for implementering af nyt miljø
Miljøet vil være omlagt ved udgangen af uge 9 i 2022. Herefter vil det ikke længere være muligt at tilgå de tidligere miljøer. I den forbindelse er det kun V4 snitfladen, der fortsætter. Det betyder, at der fra 1. marts 2022, ikke kan indberettes via V3 snitfladen. Alle boligorganisationer og deres respektive IT-leverandører bedes derfor sikre, at al kommunikation med huslejeregistret er omlagt på dette tidspunkt. I en periode vil det gamle og nye miljø køre parallelt, og her vil der være mulighed for interesserede at indgå i et testforløb. Dette gælder både for boligorganisationer, kommuner og disses IT-leverandører. 

Samarbejde med Udbetaling Danmark og boligorganisationernes IT-leverandører
Landsbyggefonden samarbejder med Udbetaling Danmark, som også vil være involveret i testforløbet. Derudover kommer de førende leverandører til boligorganisationernes ERP-løsninger til at indgå i et testsamarbejde med Landsbyggefonden. Som nævnt vil det være en mindre opgave for leverandørerne, eftersom de nuværende adgange (endpoints) fastholdes. 

Deltagelse i testforløb og spørgsmål
I en periode inden implementeringen af det nye miljø kan interesserede, som ønsker at deltage i et testforløb, rette henvendelse til Merete Jørning på mail mej@lbf.dk eller på telefon 3376 2182.

Spørgsmål om indberetning til Boligportal/Huslejeregister, kan rettes til Boligregistreringsfunktionen på mail SikkerpostHuslejeregister@lbf.dk, eller til Martin Grumstrup Jokumsen på telefon 3376 2145. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Driftsdirektør
Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.