Fristforlængelse for indberetning af 2022-PPV-planer til Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB)

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden beskrev i LBF-Orienterer nr. 875 af 7. september 2021 og nr. 888 af 16. december 2021 frister og krav til boligorganisationernes indberetning af 2022-PPV-planer. I forlængelse heraf kan følgende oplyses:

Fristen for indberetning af 2022-PPV-planer forlænges fra 9. januar 2022 til 24. januar 2022. Dette gælder både for indberetning via ERP-leverandørsystemer og indberetning via manuel indtastning i DCAB.

Landsbyggefonden har konstateret, at en række boligorganisationer har indberettet 2022-PPV-planer, der kun omfatter 20 år.  Opmærksomheden henledes særligt på, at der i henhold til Almenboligloven skal foreligge 25-årige PPV-planer fra 1. januar 2022. De indberettede 2022-PPV-planer skal således omfatte minimum 25 år.

Endelig skal fonden understrege, at PPV-planerne skal indberettes i hele kr. De skal således ikke indberettes i tusinde kr.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Henning Kjær Rasmussen på hkr@lbf.dk eller tlf.: 3376 2128.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Driftsdirektør