Ændring af tinglysningsafgiften

Print

Print Print icon

Tinglysningsafgiften stiger den 1. januar 2023.

Den faste tinglysningsafgift for pant i fast ejendom stiger fra 1.730 kr. til 1.825 kr.

Den variable tinglysningsafgift er fortsat 1,45 pct.

Forhøjelsen af den faste afgift sker som følge af ændring i tinglysningsafgiftsloven.

Sidste frist for indsendelse af dokumenter og tinglysningsafgift, for at kunne blive tinglyst efter gammel afgift, er den 14. november 2022.

Landsbyggefonden vil fremadrettet opkræve den forhøjede tinglysningsafgift for anmeldelser, der forventes at ske efter den 31. december 2022.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Driftsdirektør