Udgiftsstatistik 2022

Print

Print Print icon

Landsbyggefondens udgiftsstatistik for den almene boligsektor 2022 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/udgiftsstatistik/

Udgiftsstatistikken er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden og baserer sig på regnskabstal for 2021 og budgettal for 2022.

Udgiftsstatistikken viser de almene boligers faktiske og budgetterede udgifter og udgiftssammensætning. Statistikken viser desuden udviklingen i udgifterne over tid. Statistikken viser at udgifterne varierer på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder og type.

Der indgår et særligt tema om effektivitet, hvor den almene boligsektors aktuelle status i forhold til det aftalte effektivitetsmål for 2026 i den almene boligsektor opgøres.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Joachim Boie Helvang (tlf. 3376 2095), Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Særlig seniorrådgiver