Lancering af idékonkurrence om fremtidens kvarterer til alle generationer

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har 7. december 2022 lanceret idékonkurrencen ’Neighbourhoods for Generations’. Alle fra arkitekter til antropologer får med idékonkurrencen mulighed for at byde ind med perspektiver på, hvordan forskellige generationer kan bo sammen i fremtiden og vise, at den almene boligsektor er et vigtigt bidrag til en aktuel samfundsdagsorden.

Baggrund og formål med konkurrencen
Idékonkurrencen er lanceret i forbindelse med UNESCOs udpegning af København som arkitekturhovedstad i 2023. Konkurrencen har til formål at bidrage med løsninger til nogle af de store demografiske udfordringer, verden står over for med faldende fødselsrater og stigninger i antallet af ældre.

Flere ældre kommer til at præge boligmarkedet. Undersøgelser viser, at særligt mange i starten af voksenlivet og igen i seniorlivet bor i almene boliger. Det giver ikke blot udfordringer, men også muligheder for at finde nye måder at bo sammen på tværs af generationer, som kan gavne både den enkelte, men også samfundet generelt.

Man kender ikke alle udfordringerne og mulighederne endnu. Derfor har Landsbyggefonden valgt at holde deltagerfeltet bredt og inviteret alle faggrupper og sektorer til at spille forslag ind til, hvordan vi skaber bedre fællesskaber i fremtidens byggerier.

               

Der er nedsat en jury med bl.a. professor Jan Gehl, stadsdesigner i Helsinki Hanna Harris og stadsarkitekt i Finn Williams. Formanden for juryen er Christian Pagh, som, er direktør og chefkurator for Oslo Architecture Triennale. Vinderne får mulighed for at præsentere projekterne til den store UIA arkitektkongres, som løber af stablen 2.-6. juli 2023 og på Almene Boligdage 30. september 2023.

Hjemmeside med samlet konkurrenceprogram
Hele konkurrenceprogrammet og de øvrige dommere i juryen kan findes på konkurrencens hjemmeside. Her kan man finde yderligere detaljer i forhold til proces, frister og præmier til vinderne.

I kan også følge med på konkurrencens Instagram og LinkedIn, hvor der løbende bliver lagt opslag ud. Nedenfor kan I se to opslag fra konkurrences Instagram, der præsenterer de to case-områder Høje Gladsaxe og Axelborg i Horsens, der skal give inspiration til deltagerne.

Yderligere spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål til idékonkurrencen og konceptet ’Neighbourhoods for Generations’ kan rettes til Landsbyggefondens Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi: Anita Pedersen, ape@lbf.dk telefon 33 76 21 14.

Med venlig hilsen
Landsbyggefonden

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent