Invitation til konference – Bystrategisk Udsyn: Sammen om lokal byudvikling

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden inviterer hermed til konference den 2. juni 2022. Arrangementet er det fjerde i konferencerækken Bystrategisk Udsyn.

  • Tid: Torsdag den 2. juni 2022, kl. 9.15-15.30.
  • Sted: Hotel Alsik, Nørre Havnegade 21-25, 6400 Sønderborg.
  • Målgruppe: Ledere og ledende medarbejdere i kommuner, boligorganisationer, fonde, boligsociale bestyrelser, civilsamfund samt rådgivere, vidensinstitutioner og andre centrale aktører i relation til den bystrategiske udvikling.

Hvad kan jeg se frem til?
Konferencens hovedtema er ’Lokal byudvikling’ med særlig fokus på mindre og mellemstore byer og almene boliger. Vi udfolder potentialerne i fire tematiske spor, og du kan se frem til et program sammensat af stærke stemmer, tankevækkende inspiration og aktiv deltagerinvolvering:

  • Indledning ved indenrigs- og boligministeren
  • Debatsession med afsæt i den almene boligsektors rolle i lokal byudvikling
  • En eftermiddag bestående af fire workshops for alle konferencens deltagere:

1) Demografisk udvikling og ældre

2) Uddannelse og beskæftigelse

3) Bystrategisk vision

4) Udsatte områder i transformation

Konferencen afholdes i et såkaldt hybridformat, der kombinerer elementer af en fysisk og digital konference. Du har således mulighed for at tilmelde dig konferencen enten med fysisk fremmøde eller som online deltager.

Tilmelding og mere information
Du kan tilmelde dig samt læse mere om konferenceprogrammet, oplægsholdere mv. på:

bystrategiskudsyn.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent