Webinar om Almen Potentialeberegner

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden afholder webinar om anvendelse af det nye selvbetjeningsværktøj Almen Potentialeberegner mandag den 28. marts 2022 kl. 11-12.

Den almene potentialeberegner giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at sammenligne og beregne byudviklingspotentialet for de 198 største almene boligområder i Danmark. Værktøjet opgør potentialerne ved at sammenligne beboerne i et valgt boligområde med andre befolkningsgrupper på en række forskellige parametre inden for lønindkomst, overførselsindkomst, sundhed, kriminalitet og det sociale område.

På webinaret gives en præsentation af hvorledes beregningen af potentialer foretages i selvbetjeningsværktøjet, herunder valg af benchmark og data i beregningerne og visning af de resulterende potentialer samt muligheder for download mv.

Tilmelding til webinaret om almen potentialeberegner sker via fondens hjemmeside https://my.demio.com/ref/bfgO9Wsq6ucMeIYr.

For nærmere information om Almen Potentialeberegner henvises til LBF orienterer nr. 884 af 23. november 2021. Værktøjet er tilgængeligt via Landsbyggefondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger, eller direkte via https://almenpotentiale.lbf.dk/.    

Eventuelle spørgsmål til Almen Potentialeberegner kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Henrik Lynge Hansen, hlh@lbf.dk eller telefon 3376 2141 eller Evy Ivarsson Nielsen, eni@lbf.dk eller telefon 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent