Webinar om DCAB – granskningsrapport og energimærkning

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har som tidligere orienteret om, iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

De eksterne granskerfirmaer foretager via DCAB tilstandsvurderinger af de 20 udvalgte bygningsdele på bygninger og foretager kalkulationer i DCAB. Granskers tilstandsvurderinger og kalkulationer sammenholdes med boligorganisationernes indberettede PPV-planer i en granskningsrapport for de enkelte afdelinger, hvor gransker ligeledes konkluderer på den foretagne granskning. Derudover udarbejdes og indlæses nye energimærker. Efter frigivelse af granskningsrapport kan boligorganisationer, kommuner og revisorer tilgå granskningsmaterialet i DCAB.

Landsbyggefonden afholder webinar om DCAB den 24. marts 2022 kl. 9 - 10:30.

På webinaret gennemgås materialet som boligorganisationerne får adgang til, når granskningsrapporten er frigivet samt energimærkningen. Endvidere gennemgås koblingen til den almene styringsdialog med kommunerne samt boligorganisationernes videre opgave og evt. samarbejde med granskerfirma efter endt granskning. Der er også afsat tid til spørgsmål og svar om DCAB og granskningsmaterialet.

Webinaret er rettet mod de almene boligorganisationer, men andre interesserede er også velkomne til at overvære webinaret.

Tilmelding sker via fondens hjemmeside https://my.demio.com/ref/Ik7X9ZNil8vDL30M

For nærmere informationer om DCAB henvises der bl.a. til LBF Orienterer nr. 836, 843, 848, 852, 854, 863 og 875 samt fondens hjemmeside https://lbf.dk/analyser/granskning/  

Eventuelle spørgsmål til DCAB kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Evy Ivarsson Nielsen på eni@lbf.dk eller tlf.: 3376 2126.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent