Administrationsgrundlag for projekter til bæredygtige løsninger og tiltag i nybyggeri og renovering og tilpasning af eksisterende almene boliger til ældres behov og nye kategorier for tilgængelige boliger

Print

Print Print icon

Folketinget har vedtaget ændring af Almenboligloven ved lov nr. 888 af 21. juni 2022. Lovændringen er en udmøntning af dele af de boliginitiativer, der indgår i »Aftale om etablering af fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed«. Loven træder i kraft 1. juli 2022.

Den lovbestemte konto, Fonden for blandede byer, har til formål at bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger ved finansiering af en række nye initiativer på boligområdet.
Nærværende orientering omhandler alene nedenstående formål i boligaftalen:

1) Der kan i årene 2022-2026 inden for en samlet ramme på 100 mio. kr. ydes tilskud til at understøtte udviklingen af bæredygtige løsninger i såvel nybyggeri som ved renovering af almene boliger.
Støtten ydes til analysearbejder, forsøg, demonstrationsprojekter mv., der fremmer og udbreder nye bæredygtige løsninger og tiltag i såvel nybyggeri som ved renovering af almene boliger. Det kan eksempelvis være gennem understøttelse af udvikling af og gennemførelse af forsøg med bæredygtige byggematerialer, herunder genbrugsmaterialer.

2) Der kan i årene 2022-2026 inden samlet ramme på 50 mio. kr. ydes tilskud til forsøgsprojekter med tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov.Støtten ydes til forsøgsprojekter med ældrevenlige almene boliger og boligområder. Puljen på 50 mio. kr. vil f.eks. kunne anvendes til projekter med udvikling af forskellige typer almene ældreboliger, herunder bofællesskaber for ældre. Puljen vil også kunne anvendes til projekter med opholdssteder på udenomsarealer i de almene boligområder.

3) Nye kategorier for tilgængelighedsboliger
Der afsættes i årene 5 mio. kr. af de midler, der er overført til Fonden for blandede byer, til at finansiere vejledning om lovgivning og generel oplysning, der støtter kommuner, organisationer og civilsamfund i at udvikle fælleskabsorienterende boligløsninger.

 

Rammerne indekseres udover lovgivningsåret.

Landsbyggefonden bestyrelse har godkendt og ministeriet tiltrådt "Administrationsgrundlag for bæredygtige løsninger og tiltag i nybyggeri og renovering og tilpasning af eksisterende almene boliger til ældres behov og nye kategorier for tilgængelige boliger.”

Fra den 1. juli 2022 kan der ansøges om tidskud til henholdsvis bæredygtige løsninger og tiltag i nybyggeri og renovering, samt tilpasning af eksisterende almene boliger og boligområder til ældres behov. Særskilt arbejdes med projekt – nye kategorier for tilgængelighedsboliger.

Der ydes tilskud i 1. runde til ansøgninger svarende til de 2 første år (2022 og 2023) fra begge puljer svarende til 40 mio. kr. til udviklingen af bæredygtige løsninger i almene boliger og 20 mio. kr. til tilpasning af eksisterende almene boliger og almene boligområder til ældres behov.

Ansøgningsfristen for 1. runde af støttemidler er 15. oktober 2022.

Tildeling af tilskud vil ske senest 15. december 2022.

Administrationsgrundlaget for nærværende puljer kan findes på Landsbyggefonden hjemmeside.

For administration af øvrige puljer i boligaftalen henvises til Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Driftsdirektør