Fristforlængelse for boligorganisationers evt. kommentarer til granskningsrapporter i DCAB

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har, som tidligere orienteret om, iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

De eksterne granskerfirmaer foretager via DCAB tilstandsvurderinger af de udvalgte bygningsdele på bygninger og foretager kalkulationer i DCAB. Granskers tilstandsvurderinger og kalkulationer sammenholdes med boligorganisationernes indberettede PPV-planer i en granskningsrapport for de enkelte afdelinger, hvor gransker ligeledes konkluderer på den foretagne granskning. Derudover udarbejdes og indlæses nye energimærker. Efter frigivelse af granskningsrapport kan boligorganisationer, kommuner og revisorer tilgå granskningsmaterialet i DCAB.

Efter frigivelse af granskningsrapport har boligorganisationen mulighed for at angive evt. kommentarer til granskningsrapporten i DCAB indenfor en frist. Fristen var oprindelig 3 måneder.

Fristen for boligorganisationens evt. kommentarer til granskningsrapporten forlænges nu til 6 måneder efter datoen for frigivelse af granskningsrapporten. 

Det er ikke et krav at angive en kommentar.

Landsbyggefonden har afholdt en række webinarer om granskning og DCAB. De kan findes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/om-lbf/webinarer/

Særligt henvises der til webinaret fra 24. marts 2022, hvor bl.a. boligorganisationernes mulighed for at angive kommentarer til granskningsrapporter blev gennemgået.

Derudover henvises der bl.a. til LBF Orienterer nr. 836, 843, 848, 852, 854, 863, 875, 888, 893 og 900 samt fondens hjemmeside https://lbf.dk/analyser/granskning/  

Eventuelle spørgsmål til DCAB kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller tlf.: 3376 2121 eller Evy Ivarsson Nielsen på eni@lbf.dk  eller tlf.: 3376 2126. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent