Indstil projekter til ny Blandet By Pris

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har sammen med nyhedsmediet Byrummonitor lanceret Blandet By Prisen. Denne nye byudviklingspris tildeles et transformeret eller nyt boligområde, der er lykkedes med at skabe en attraktiv, blandet by med et aktivt fællesskab på tværs af beboerne. Med prisen ønsker Landsbyggefonden at hylde de gode projekter og skabe inspiration fremadrettet.

Prisen uddeles første gang d. 21. november 2022 i Politikens Hus i København, men der åbnes allerede nu op for indstillinger.

Projekter kan indstilles til prisen her: www.byrummonitor.dk/blandetby

Hvilke projekter kan indstilles:

  • Der kan indstilles projekter fra hele landet.
  • Projekter kan være boligområder, kvarterer eller bydele, som enten er transformerede eller nyopførte inden for de seneste fem år.
  • Projektet skal fremvise resultater, som godtgør, at området er lykkedes med at skabe en attraktiv blandet by med f.eks. forskellige ejerformer, blanding af funktioner eller alternative boformer.
  • Organiseringen bag projektet skal være et partnerskab mellem bygherre, kommune og rådgivere eller alternativt mellem mindre aktører og ildsjæle.

Blandt de indstillede projekter vil en fagjury udpege tre nominerede projekter og et vinderprojekt. Fagjuryen består af:

  • Marie Stender, formand (seniorforsker, BUILD)
  • Karsten Ifversen (arkitekturredaktør på Politiken)
  • Camilla Van Deurs (stadsarkitekt i Københavns Kommune)
  • Ellen Højgaard Jensen (dir. Dansk Byplanlaboratorium)
  • Allan Werge (dir. Al2bolig i Aarhus)


Læs mere om Blandet By Prisen, kriterier: www.byrummonitor.dk/blandetby

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent