AlmenGIS med SAVE-værdier & boligtyper

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har videreudviklet på selvbetjeningsløsningerne AlmenGIS og AlmenGIS Offentlig, som nu tilbyder et visuelt overblik over boligtyper i almene boligafdelinger og alle bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Bevaringsværdige bygninger
Man kan nu se alle fredede bygninger, bygninger med igangværende bevaringssager og bygninger, hvis bevaringsværdi er vurderet. Viden herom stammer fra Slots- og Kulturstyrelsen register FBB. Bygningerne er vurderet efter den såkaldte SAVE-metode, som er en kortlægning af de arkitektoniske værdier.

Boligtyper
AlmenGIS kan nu fremhæve boligafdelinger med en eller flere boligtyper. Boligtyperne er familie-, ældre- og ungdomsboliger. Samtidigt kan man også filtre på, om man kun ønsker at få vist boligafdelinger med bestemte boligtyper i kortet.

Del kort med andre
Man kan nemt dele kortet med andre via ny ’del-knap’. Her kan man vælge at gemme et billede, som videresendes eller kopier linket med de udvalgte lag og kortudsnit. Se f.eks. Lemvig i AlmenGIS Offentlig ved at klikke her.

AlmenGIS tilgås via NemID’s medarbejdersignatur, og AlmenGIS Offentlig kan tilgås af alle og kræver ikke et login. Man skal derfor være opmærksom på, om modtageren af et link fra AlmenGIS har medarbejderrettigheden til at logge på selvbetjeningsløsningen.

Yderligere spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål til AlmenGIS og AlmenGIS Offentlig kan rettes til Landsbyggefondens Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi: Anita Pedersen, ape@lbf.dk telefon 33 76 21 14.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Aviaja Julie Sigsgaard
Aviaja Julie Sigsgaard Centerchef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.