Beboerdata opdateret med 10-års tidsserier

Print

Print Print icon

Landsbyggefondens selvbetjeningsværktøj ”Beboerdata” er opdateret og vises nu med nøgletal opgjort i 10 års tidsserier på baggrund af seneste tilgængelige data fra de centrale registre i Danmarks Statistik og antal borgere fra MENAPT landene opgøres særskilt. Brugerfladen har endvidere fået en emneopdelt indgang for at give bedre overblik.

Beboerdata indeholder nu følgende tidsserier:

 • Alle beboere opdelt på oprindelse og alder 1. januar 2013-2022
 • Husstande fordelt på typer 1. januar 2013-2022
 • Børn efter antallet af forsørgere 1. januar 2013-2022. Børn 1-5 år i dagtilbud i årene 2017-2020
 • Til- og fraflyttede efter herkomst og husstandstype i årene 2012-2021
 • Beboernes uddannelse 1. oktober 2012-2021
 • Trivslen i folkeskolens 4. – 9. klasse i skoleårene 2015/2016-2020/2021
 • Beboernes beskæftigelse 2012-2020
 • Indkomst i årene 2012-2020
 • Offentlig forsørgede i årene 2012-2020
 • Kriminalitet i årene 2012-2021
 • Parallelsamfundskriterieværdierne pr. 4. februar 2022
 • Valgdata for KV17, EV19 og FV19
 • Kontakt til sundhedsvæsenet 2012-2020

Beboerdata kan ses for alle afdelinger med mindst 100 personer.

Beboerdata giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at hente 22 standardtabeller med nøgletal om de almene beboere fsva. demografiske, sociale og økonomiske forhold på henholdsvis afdelingsniveau, organisationsniveau, helhedsplansniveau og kommuneniveau.

Boligorganisationerne og kommunerne kan hente tabellerne for en enkelt udvalgt boligafdeling og for summen af flere valgte boligafdelinger samt hente tabeller på helhedsplansniveau. Tabellerne kan downloades til excel-filer til videre brug. Der foreligger brugervejledning samt en nær­mere beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Beboerdata opdateres når der foreligger nye tal fra Danmarks Statistik. Næste opdatering forventes ultimo 2022. Beboerdata er tilgængeligt via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger eller direkte via http://beboerdata.lbf.dk. Der logges på med NemID.

Boligsociale data og Almen potentialeberegner

En række af Landsbyggefondens øvrige selvbetjeningsplatforme er ligeledes blevet opdaterede med nyeste data fra Danmarks statistik.

Det gælder bl.a. Boligsociale Data, som er rettet mod bestyrelserne, der arbejder med helhedsplaner inden for det boligsociale og giver en karakteristik af boligområdets udfordringer samt Almen Potentialeberegner, som giver almene boligorganisationer og kommuner mulighed for at sammenligne og beregne byudviklingspotentialet for de 198 største almene boligområder i Danmark.

Selvbetjeningsløsningerne kan enten tilgås direkte via http://boligsocialedata.lbf.dk og http://almenpotentiale.lbf.dk eller via fondens hjemmeside under selvbetjeningsløsninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Anne Vibeke Jacobsen telefon 3376 2119, Joachim Boie Helvang telefon 3376 2075, Henrik Lynge Hansen telefon 3376 2141 eller Evy Ivarsson Nielsen, telefon 3376 2126. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Evy Ivarsson Nielsen
Evy Ivarsson Nielsen Centerchef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.