Regnskabsindberetning - ændringer i kontoplan (kursreguleringer)

Print

Print Print icon

Bolig- og Planstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1247 af 5. september 2022 om ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger i forbindelse med ændret regnskabsmæssig behandling af kurstab og kursgevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger. Ændringsbekendtgørelsen kan hentes her: https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2022/9/kursregulering-aendring-af-driftsbekendtgoerelsen/

Kurstab og kursgevinster videreføres – sædvanligvis via mellemregningerne - fra boligorganisationen ud i afdelingerne jf. allerede gældende regler. Ændringen medfører at kursreguleringsandelen henføres til henlæggelseskonto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Ændringerne træder i kraft 15. september 2022, og finder anvendelse for regnskaber, der afsluttes efter 15. september 2022.

Kontoplansændringer i afdelingsregnskabet 

Årets kursreguleringer skal fremgå af noten til konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. 

I afdelingsregnskabet sker der derfor en ændring under konto 401. I noten til konto 401 tilføjes ident 7401.041 +/- Kursregulering, hvorefter noten til konto 401 indeholder følgende. 

Ident

Type

K/D

Kontonr.

Tekst

7401.000

K

 

401

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

7401.010

Sk

K

 

Saldo primo

7401.020

Sk

D

 

- Forbrugt i året (konto 116.2)

7401.040

Sk

K

 

+ Årets henlæggelser (konto 120)

7401.041

Sk

D

 

+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)

7401.050

Ss

K

 

Saldo ultimo konto 401

 

  • Negativ kursregulering vil være:
    - Kursregulering i ident 7401.041 og modposten i driften er konto 202 Renter. I noten til konto 202 tilføjes valgfri tekst: Kursregulering.

  • Positiv kursregulering vil være:
    + Kursregulering i ident 7401.041 og modposten i driften er konto 131.3 Diverse renter (ident 5131.030).

Eventuel kursregulering af midler placeret langsigtet henføres til de opsamlede henlæggelser og anføres særskilt jf. ovenfor. Hvis tilstrækkelige midler ikke er til stede, når planlagte arbejder skal udføres, forøges henlæggelserne og manko afvikles. Kursreguleringskontoen har samme tidshorisont som henlæggelserne i øvrigt.

Ikrafttrædelsestidspunktet er fastlagt til 15. september 2022, og gælder for regnskaber, der afsluttes efter 15. september 2022. Det betyder, at 2022-regnskaber, der er afsluttet før 15. september 2022 ikke skal indeholde evt. kursreguleringer på konto 401, og regnskaber, der afsluttes efter denne dato, skal indeholde evt. kursreguleringer. Det er således i praksis regnskaber med afslutning 30. september 2022 - 31. december 2022 og fremefter, der skal aflægges og indberettes med ændringen i kontoplanen. 

De opdaterede kontoplaner vil være tilgængelige på fondens hjemmeside, hvorfra de kan hentes i Excel-format. De kan tilgås under selvbetjeningsløsningen "Regnskabsindberetning" Regnskabsindberetning - Landsbyggefonden (lbf.dk). Der vil endvidere på fondens hjemmeside under

https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2022/9/kursregulering-vejledning-og-faq/ blive optaget yderligere vejledning mv.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Linda Vråe på lvr@lbf.dk, telefon 3376 2125, Michael Eschelund på mes@lbf.dk eller telefon 3376 2172 eller Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller telefon 3376 2121. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Evy Ivarsson Nielsen
Evy Ivarsson Nielsen Centerchef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.