Webinar om registrering af personer under oplæring

Print

Print Print icon

Tilmeld dig webinar om registrering af personer under oplæring

Landsbyggefonden afholder et webinar om forhold vedr. fondens nye regulativ. I regulativet stilles der krav til, at 14 pct. af de beskæftigede ved alment byggeri og renovering, støttet af Landsbyggefonden, skal være personer under oplæring.

Hvem retter webinaret sig til?

Webinaret er relevant for projektledere eller medarbejdere fra boligorganisationer, som fremover har ansvaret for at registrere personer under oplæring på nybyggeri- eller renoveringssager støttet af Landsbyggefonden. Registreringen kommer til at foregå i den kommende selvbetjeningsløsning ’Lærlingeindberetning’. Indberetningskravet gælder 2020-2026 tilsagnsrammen.

På webinaret kan du se frem til

På webinaret får du en præsentation af baggrunden for Landsbyggefondens nye krav samt en indføring i det nye indberetningssystem, som fremover skal anvendes under hele byggefasen på selve byggepladsen.

Derudover fortæller Projektleder Rasmus Hjorth fra Himmerland Boligforening, hvordan han har skabt systematik på byggepladsen med udgangspunkt i konkrete værktøjer. Webinaret vil endvidere sætte fokus på Bygherreforeningens gode råd og samarbejder.

Tidspunkt og tilmelding

Webinaret afholdes onsdag den 5. oktober 2022 kl. 10-11.

Tilmelding til webinaret sker via følgende link: https://my.demio.com/ref/9mLM3E77OfQjcsMK

Yderligere spørgsmål?

Eventuelle spørgsmål til det nye indberetningssystem kan rettes til Landsbyggefondens Center for Boligsocial indsats, Kommunikation og Bystrategi: Anita Pedersen, ape@lbf.dk telefon 33 76 21 14.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Aviaja Julie Sigsgaard
Aviaja Julie Sigsgaard Centerchef
Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.