MitID Erhverv

Print

Print Print icon

MitID Erhverv rulles trinvist ud til de danske virksomheder fra oktober 2022 og frem mod juni 2023. I første omgang kan virksomheder og foreninger, der i dag har 1-3 NemID medarbejdersignaturer tilslutte sig. Større virksomheder og offentlige myndigheder vil blive inviteret til at overgå til MitID Erhverv i starten af 2023.

Landsbyggefondens (LBF’s) selvbetjeningsløsninger vil overgå til MitID i det tidlige forår 2023.

For at logge på LBF selvbetjeningsløsninger vil der være en overgangsperiode, hvor man både vil kunne logge på med NemID medarbejdersignaturer og det nye MitID Erhverv. Den 30. juni 2023 lukker NemID medarbejdersignaturer i Danmark og kan ikke længere benyttes.

Det er vigtigt, at man gemmer NemID medarbejdersignaturer, indtil alle LBF selvbetjeningsløsninger er overgået til MitID Erhverv. Det vil ske trinvist, så der vil i en periode både være selvbetjeningsløsninger som kræver NemID medarbejdersignaturer, og andre som kræver MitID Erhverv. Det vil fremgå af de enkelte selvbetjeningsløsninger.  

Nye brugere af selvbetjeningsløsningerne skal for nuværende fortsat oprettes med NemID medarbejdersignaturer, og der kan stadig benyttes Nets rettighedsstyring indtil videre. 

Når tiden kommer, forventes det, at de roller og rettigheder, som i dag er under NemID medarbejdersignaturer på LBF selvbetjeningsløsninger, bliver overført til MitID Erhverv. Derudover kommer der en ny rettighedsstyring til LBF’s roller og rettigheder samt ændringer til signeringsmetode. Også her vil LBF sørge for information og vejledning, når tiden kommer.

Se evt. på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om MitID Erhverv https://digst.dk/it-loesninger/mitid-erhverv/.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Steen Birkedal
Steen Birkedal Driftsdirektør