Udgifter til tab ved lejeledighed i den almene boligsektor 2021

Print

Print Print icon

I denne temastatistik opgøres de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til tab ved lejeledighed (konto 129), der omfatter boligafdelingers tab som følge af, at boliger eller lokaler ikke har været udlejet i hele eller dele af regnskabsåret.

Statistikken er baseret på udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden 2016-2021 og giver et overblik over udviklingen i boligafdelingernes udgifter til tab ved lejeledighed opdelt på forskellige karakteristika såsom geografisk beliggenhed, boligtype, byggeriart og ibrugtagelsesår.  

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hen­sigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til arbejdet med egenkontrol og forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

I 2021 har de almene boligafdelinger gennemsnitlige udgifter til tab ved lejeledighed på 5,4 kr. pr. m2. Det er 1,2 kr. mere pr. m2 end i 2016. I alt 1.145 boligafdelinger har udgifter til tab ved lejeledighed, der ligger over landsgennemsnittet på 5,4 kr. pr. m² i 2021. Det svarer til 17 % af alle afdelinger.   

Boligafdelinger i Region Nord- og Midtjylland samt i Region Syddanmark har de højeste gennemsnitlige udgifter til tab ved lejeledighed. I 2021 dækkes 97 % af de samlede udgifter til tab ved lejeledighed af boligorganisationernes dispositionsfond.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henrik Lynge Hansen på 3376 2141, mail hlh@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Steen Birkedal
Steen Birkedal Driftsdirektør
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.