Invitation til konference – Bystrategisk Udsyn

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden inviterer hermed til konference den 30. maj 2023. Arrangementet er det sjette i konferencerækken Bystrategisk Udsyn – denne gang med overskriften Fremtidens Generationskvarterer.

 • Tid: Tirsdag den 30. maj 2023, kl. 10.00-15.30.
 • Sted: BaneGaarden, Otto Busses Vej 45a, 2450 København SV.
 • Målgruppe: Ledere og ledende medarbejdere i kommuner, boligorganisationer, fonde, boligsociale bestyrelser, civilsamfund samt rådgivere, vidensinstitutioner og andre centrale aktører i relation til den bystrategiske udvikling.

Hvad kan jeg se frem til?

Omdrejningspunkt for konferencen vil være Landsbyggefondens internationale idékonkurrence om udviklingen af “Fremtidens Generationskvarterer”. 

På konferencen ser vi nærmere på idéerne fra konkurrencen og sætter rammerne for samtalen om, hvordan den almene boligsektor sammen med andre parter kan gentænke boligkvarterer, så de i højere grad imødekommer behovene hos mennesker i forskellige aldre og sikrer et større socialt samspil, mindsker ensomhed, øger livskvalitet m.m.

Du kan blandt andet se frem til:

 • Keynote-speak v. Manisha Patel, senior partner, PRP Architects.
 • Dialogsessioner med boligdirektører og borgmestre fra idékonkurrencens case-områder – hhv. Horsens og Gladsaxe.
  • Jesper Loose Smith, direktør hos Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.
  • Trine Græse, borgmester, Gladsaxe Kommune.
  • Steffen Møller Borgbjerg, direktør, boligforeningen ALBO.
  • Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune.
 • Indlæg fra Christian Pagh, direktør, Oslo Arkitekturtriennale og formand for idékonkurrencens dommerjury.

Tilmelding og mere information

Konferencen afholdes i et såkaldt hybridformat, der gør det muligt at deltage både fysisk og digitalt. Nynne Bjerre Christensen er konferencens moderator. Du har således mulighed for at tilmelde dig konferencen enten med fysisk fremmøde eller som online deltager.

Du kan tilmelde dig samt læse mere om konferenceprogrammet, oplægsholdere mv. på: https://bystrategiskudsyn.dk/

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Steen Birkedal
Steen Birkedal Driftsdirektør