Der er åbnet for ansøgninger til bæredygtigheds- og digitaliseringspuljernes tilskudsmidler

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden har nu åbnet for ansøgninger til bæredygtigheds- og digitaliseringspuljernes tilskudsmidler. Du kan nu ansøge om tilskud fra puljerne til projekter, som fremmer forsøg med nye klimavenlige og digitale løsninger.

Tilskudsmidlerne kan anvendes til udvikling, gennemførelse og erfaringsopsamling af forsøg med nye bygningsdesign, konstruktioner og brug af byggematerialer med et lavt klimaaftryk.
 
Puljernes tilskudsmidler kan kombineres med andre af Landsbyggefondens støtteordninger. Det er nu muligt at søge om tilskud fra følgende puljer:

  • Forsøg med bæredygtige løsninger (Grøn Boligaftale)
  • Forsøg med digitale løsninger (Grøn Boligaftale)
  • Forsøg med bæredygtige løsninger (Fonden for blandede byer)

Ydelsesstøtte til bæredygtighed og digitalisering kan desuden søges løbende.

Bæredygtighedspuljens tilskudsmidler under Grøn Boligaftale
Landsbyggefonden administrerer en pulje i perioden 2021-2026, der kan søges til at udvikle, afprøve og implementere nye miljø- og klimavenlige løsninger i alment byggeri, der kan understøtte den grønne omstilling i byggeriet.

Puljen er samlet på 50,5 mio. kr. for årene 2021-2026.

Vejledende ansøgningsfrist: 4.12.2023

Læs mere om puljen og ansøgning her: Tilskud til forsøg med bæredygtige løsninger (Grøn Boligaftale)

Digitaliseringspuljens tilskudsmidler under Grøn Boligaftale
Landsbyggefonden administrerer en pulje i perioden 2021-2026, der kan søges til at udvikle, prøve og implementere digitale løsninger i forbindelse med nye miljø- og klimavenlige løsninger i alment byggeri, der kan understøtte den grønne omstilling i byggeriet.

Puljen er samlet på 5 mio. kr. for årene 2021-2026.

Vejledende ansøgningsfrist: 4.12.2023

Læs mere om puljen og ansøgning her: Tilskud til forsøg med digitale løsninger (Grøn Boligaftale) 

Bæredygtighedspuljens tilskudsmidler under Fonden for blandede byer
Landsbyggefonden administrerer en pulje i perioden 2022-2026, der kan søges til analysearbejder, forsøg, demonstrationsprojekter mv., der fremmer og udbreder nye bæredygtige løsninger og tiltag i såvel nybyggeri som ved renovering af almene boliger. 

Puljen er samlet på 100 mio. kr. for årene 2022-2026.

Vejledende ansøgningsfrist: 4.12.2023

Læs mere om puljen og ansøgning her: Tilskud til forsøg med bæredygtige løsninger (Fonden for blandede byer)

Kom til informationsmøde den 4. oktober 2023
Landsbyggefonden inviterer til informationsmøde for ansøgere af tilskud fra bæredygtighed- og digitaliseringspuljerne i 2023.

Informationsmødet foregår onsdag d. 4. oktober 2023 fra kl. 10 – 14.30 i Studiestræde 50, 1554 København K.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig her: https://lbf.dk/stoette/aabne-stoettepuljer/informationsmoede/

Kontakt
For yderligere kontakt ang. bæredygtigheds- og digitaliseringspuljerne:

Byggeteknisk konsulent Iben Marie Lehm tlf. 33 76 21 86 eller iml@lbf.dk

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Steen Birkedal
Steen Birkedal Driftsdirektør