Medarbejder og kontakt

Landsbyggefonden
Studiestræde 50, 1554 København V
Vis på kort
Telefon: 33 76 20 00
Telefax: 33 76 20 05

Vælg afdeling

Direktion

Bent Madsen

Bent Madsen

Adm. Direktør

Telefon: 33 76 20 55
Birger R. Kristensen

Birger R. Kristensen

Sekretariatschef

Telefon: 33 76 21 12
Bent Madsen

Bent Madsen

Adm. Direktør

Telefon: 33 76 20 55
Birger R. Kristensen

Birger R. Kristensen

Sekretariatschef

Telefon: 33 76 21 12

Administrationscenter

Helle Juul

Helle Juul

Administrationschef

Telefon: 33 76 21 23

Helle Juul

Administrationschef

Telefon: 33 76 21 23

Helle Juul er administrationschef og leder af fondens Administrationscenter med ansvar for forvaltning af trækningsret og grundkapital, pantebrevsadministration, Landsbyggefondens Stamdataregister, Danmarkbolig.dk, og selvbetjeningsløsningerne til Huslejeregisteret og lånindberetning. Hun har endvidere ansvar for Landsbyggefondens personaleadministration og regnskabsaflæggelse. Helle står for IT-udvikling inden for centrets fagområde.

CloseBiografi
Merete Jørning

Merete Jørning

Teamleder

Telefon: 33 76 20 00

Merete Jørning

Teamleder

Telefon: 33 76 20 00

Merete Jørning er ansat i Administrationscentret som teamleder for boligregistreringsfunktionen. Hun har ansvar for registreringerne i Landsbyggefondens stamdataregister og for selvbetjeningsløsningen til Huslejeregistret. Merete tilrettelægger analyser i relation til kvalitetssikring af data i Huslejeregistret.

CloseBiografi
Johanna Dahlin Nøddebo

Johanna Dahlin Nøddebo

Business Controller

Telefon: 33 76 21 67

Johanna Dahlin Nøddebo

Business Controller

Telefon: 33 76 21 67

Johanna Dahlin Nøddebo er ansat i Administrationscenteret som Business Controller. Johanna er ansvarlig for en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Johanna arbejder endvidere med kvalitetssikring og systemudvikling.

CloseBiografi
Lene Gitte Hansen

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 05

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 05

Lene Gitte Hansen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Lene forestår personale- og lønadministrationen. Hun står for den daglige bogføring, afstemninger, opkrævning af pligtmæssige bidrag, nye indbetalinger, negativ ydelsesstøtte og pantebrevsydelser. Endvidere er Lene ansvarlig for udsendelse af kontoudtog vedrørende trækningsret.

CloseBiografi
Steen Hau Mortensen

Steen Hau Mortensen

økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 08

Steen Hau Mortensen

økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 08

Steen Hau Mortensen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Steen arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Steen behandler også provenuopgørelser i forbindelse med salg af boliger og opgør hvilken andel, der skal indbetales til landsdispositionsfonden. Endvidere deltager Steen i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens regnskabsaflæggelse.

CloseBiografi
Maya Nassab

Maya Nassab

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 47

Maya Nassab

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 47

Maya Nassab er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent.
Maya arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Maya deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

CloseBiografi
Henriette Fogh Schuster [barsel]

Henriette Fogh Schuster [barsel]

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 83

Henriette Fogh Schuster

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 83

Henriette Fogh Schuster er ansat i Administrationscenteret som konsulent. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.

CloseBiografi
Helle Cwarzko Timm

Helle Cwarzko Timm

Økonom

Telefon: 33 76 21 63

Helle Cwarzko Timm

Økonom

Telefon: 33 76 21 63

Helle Cwarzko Timm er økonom i Administrationscenteret. Helle arbejder med en række opgaver relateret til Landsbyggefondens budget og langsigtede økonomi. Helle arbejder endvidere med kvalitetssikringen af Landsbyggefondens udgifter til ydelsesstøtte til støttede renoveringer.

 

CloseBiografi
Lisbeth Frederiksen

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Telefon: 33 76 21 01

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Telefon: 33 76 21 01

Lisbeth Frederiksen er ansat i Administrationscenteret som juridisk konsulent.

Lisbeth bistår processen med udarbejdelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer.

Herudover bistår hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Lisbeth deltager også i juriske problemstillinger i boligregistreringsfunktionen.

CloseBiografi
Linda Stidsen

Linda Stidsen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 07

Linda Stidsen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 07

Linda Stidsen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Linda arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Linda i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

CloseBiografi
Anne Mette K. Jensen

Anne Mette K. Jensen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 02

Anne Mette Kikkenborg Jensen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 02

Anne Mette K. Jensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Anne Mette forestår Landsbyggefondens stamdataregistreringer over alle almene boliger. Hun registrerer de ændringer som kommer ind via BOSSINF-STB og boligorganisationerne. Ligeledes sagsbehandler hun ansøgninger om fritagelse for forhøjet G-bidrag. Anne Mette deltager i udfærdigelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne.

CloseBiografi
Margit Hjorth Lollike

Margit Hjorth Lollike

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 44

Margit Hjorth Lollike

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 44

Margit Hjorth Lollike er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Margit arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Margit i række arbejdsopgaver relateret til beregning af rentesikring og opkrævning af udamortiserede lån.

CloseBiografi
Martin Grumstrup Jokumsen

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Telefon: 33 76 21 45

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Telefon: 33 76 21 45

Martin Grumstrup Jokumsen er ansat i Administrationscentret som controller. Martin arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Martin på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

CloseBiografi
Jeanette Nyby-Knudsen

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 03

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 03

Jeanette Nyby-Knudsen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Jeanette laver tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne. Hun besvarer ligeledes spørgsmål om trækningsretten. Derudover deltager Jeanette i tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

CloseBiografi
Louise Søndergaard Christensen

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 46

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 46

Louise Søndergaard Christensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Louise laver tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Herudover gennemfører hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens interne journalisering og rapportering.

CloseBiografi
Yvonne Ejlersen

Yvonne Ejlersen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 77

Yvonne Ejlersen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 77

Yvonne Ejlersen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Yvonne laver primært tilsagn og berigtigelser vedr. grundkapital, herunder opkrævninger hos kommuner og udbetalinger til boligorganisationer. Der udover varetager Yvonne tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

CloseBiografi
Anne Louise Grandjean

Anne Louise Grandjean

Vikar

Telefon: 33 76 20 00

Anne Louise Grandjean

Vikar

Telefon: 33 76 20 00

Anne Louise Grandjean er ansat i Administrationscenteret som vikar. Anne Louise arbejder med registreringer i Landsbyggefondens stamdataregister. Endvidere arbejder hun med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret.

CloseBiografi
Helle Juul

Helle Juul

Administrationschef

Telefon: 33 76 21 23

Helle Juul

Administrationschef

Telefon: 33 76 21 23

Helle Juul er administrationschef og leder af fondens Administrationscenter med ansvar for forvaltning af trækningsret og grundkapital, pantebrevsadministration, Landsbyggefondens Stamdataregister, Danmarkbolig.dk, og selvbetjeningsløsningerne til Huslejeregisteret og lånindberetning. Hun har endvidere ansvar for Landsbyggefondens personaleadministration og regnskabsaflæggelse. Helle står for IT-udvikling inden for centrets fagområde.

CloseBiografi
Merete Jørning

Merete Jørning

Teamleder

Telefon: 33 76 20 00

Merete Jørning

Teamleder

Telefon: 33 76 20 00

Merete Jørning er ansat i Administrationscentret som teamleder for boligregistreringsfunktionen. Hun har ansvar for registreringerne i Landsbyggefondens stamdataregister og for selvbetjeningsløsningen til Huslejeregistret. Merete tilrettelægger analyser i relation til kvalitetssikring af data i Huslejeregistret.

CloseBiografi
Johanna Dahlin Nøddebo

Johanna Dahlin Nøddebo

Business Controller

Telefon: 33 76 21 67

Johanna Dahlin Nøddebo

Business Controller

Telefon: 33 76 21 67

Johanna Dahlin Nøddebo er ansat i Administrationscenteret som Business Controller. Johanna er ansvarlig for en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Johanna arbejder endvidere med kvalitetssikring og systemudvikling.

CloseBiografi
Lene Gitte Hansen

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 05

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 05

Lene Gitte Hansen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Lene forestår personale- og lønadministrationen. Hun står for den daglige bogføring, afstemninger, opkrævning af pligtmæssige bidrag, nye indbetalinger, negativ ydelsesstøtte og pantebrevsydelser. Endvidere er Lene ansvarlig for udsendelse af kontoudtog vedrørende trækningsret.

CloseBiografi
Steen Hau Mortensen

Steen Hau Mortensen

økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 08

Steen Hau Mortensen

økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 08

Steen Hau Mortensen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Steen arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Steen behandler også provenuopgørelser i forbindelse med salg af boliger og opgør hvilken andel, der skal indbetales til landsdispositionsfonden. Endvidere deltager Steen i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens regnskabsaflæggelse.

CloseBiografi
Maya Nassab

Maya Nassab

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 47

Maya Nassab

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 47

Maya Nassab er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent.
Maya arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Maya deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

CloseBiografi
Henriette Fogh Schuster [barsel]

Henriette Fogh Schuster [barsel]

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 83

Henriette Fogh Schuster

Økonomikonsulent

Telefon: 33 76 21 83

Henriette Fogh Schuster er ansat i Administrationscenteret som konsulent. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.

CloseBiografi
Helle Cwarzko Timm

Helle Cwarzko Timm

Økonom

Telefon: 33 76 21 63

Helle Cwarzko Timm

Økonom

Telefon: 33 76 21 63

Helle Cwarzko Timm er økonom i Administrationscenteret. Helle arbejder med en række opgaver relateret til Landsbyggefondens budget og langsigtede økonomi. Helle arbejder endvidere med kvalitetssikringen af Landsbyggefondens udgifter til ydelsesstøtte til støttede renoveringer.

 

CloseBiografi
Lisbeth Frederiksen

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Telefon: 33 76 21 01

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Telefon: 33 76 21 01

Lisbeth Frederiksen er ansat i Administrationscenteret som juridisk konsulent.

Lisbeth bistår processen med udarbejdelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer.

Herudover bistår hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Lisbeth deltager også i juriske problemstillinger i boligregistreringsfunktionen.

CloseBiografi
Linda Stidsen

Linda Stidsen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 07

Linda Stidsen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 07

Linda Stidsen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Linda arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Linda i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

CloseBiografi
Anne Mette K. Jensen

Anne Mette K. Jensen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 02

Anne Mette Kikkenborg Jensen

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 02

Anne Mette K. Jensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Anne Mette forestår Landsbyggefondens stamdataregistreringer over alle almene boliger. Hun registrerer de ændringer som kommer ind via BOSSINF-STB og boligorganisationerne. Ligeledes sagsbehandler hun ansøgninger om fritagelse for forhøjet G-bidrag. Anne Mette deltager i udfærdigelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne.

CloseBiografi
Margit Hjorth Lollike

Margit Hjorth Lollike

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 44

Margit Hjorth Lollike

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 44

Margit Hjorth Lollike er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Margit arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Margit i række arbejdsopgaver relateret til beregning af rentesikring og opkrævning af udamortiserede lån.

CloseBiografi
Martin Grumstrup Jokumsen

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Telefon: 33 76 21 45

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Telefon: 33 76 21 45

Martin Grumstrup Jokumsen er ansat i Administrationscentret som controller. Martin arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Martin på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

CloseBiografi
Jeanette Nyby-Knudsen

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 03

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 03

Jeanette Nyby-Knudsen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Jeanette laver tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne. Hun besvarer ligeledes spørgsmål om trækningsretten. Derudover deltager Jeanette i tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

CloseBiografi
Louise Søndergaard Christensen

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 46

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 46

Louise Søndergaard Christensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Louise laver tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Herudover gennemfører hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens interne journalisering og rapportering.

CloseBiografi
Yvonne Ejlersen

Yvonne Ejlersen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 77

Yvonne Ejlersen

Administrativ medarbejder

Telefon: 33 76 21 77

Yvonne Ejlersen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Yvonne laver primært tilsagn og berigtigelser vedr. grundkapital, herunder opkrævninger hos kommuner og udbetalinger til boligorganisationer. Der udover varetager Yvonne tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

CloseBiografi
Anne Louise Grandjean

Anne Louise Grandjean

Vikar

Telefon: 33 76 20 00

Anne Louise Grandjean

Vikar

Telefon: 33 76 20 00

Anne Louise Grandjean er ansat i Administrationscenteret som vikar. Anne Louise arbejder med registreringer i Landsbyggefondens stamdataregister. Endvidere arbejder hun med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret.

CloseBiografi

Center for Særlig Driftsstøtte

Leif Tøiberg

Leif Tøiberg

Driftsstøttechef

Telefon: 33 76 21 17

Leif Tøiberg

Driftsstøttechef

Telefon: 33 76 21 17

Leif Tøiberg er leder af fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Leif deltager på besigtigelser og har løbende dialog med samarbejdspartnere i boligorganisationer og kommuner. Herudover varetager han undervisning og deltager i forskellige følgegrupper. Leif har ansvar for IT-udvikling inden for afdelingens fagområde, for fondens hjemmeside og produktion af webfilm m.v. Leif sidder i bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling.

CloseBiografi
Tore Daa Funder

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver

Telefon: 33 76 21 11

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver

Telefon: 33 76 21 11

Tore Daa Funder er kommunikationsrådgiver i Landsbyggefonden.

Hans arbejdsområder er især strategisk kommunikation, webformidling samt udvikling og drift af fondens hjemmeside. Tore er skrivende redaktør på det digitale magasin og tovholder omkring produktion af webfilm. 

CloseBiografi
Sofie Horne Voltzmann

Sofie Horne Voltzmann

Studentermedhjælper

Telefon: 33 76 21 68

Sofie Horne Voltzmann

Studentermedhjælper

Telefon: 33 76 21 68

Sofie er studentermedhjælper i Center for Særlig Driftsstøtte.

Sofie arbejder med en vifte af opgaver med relation til Landsbyggefondens digitale kommunikation - eksempelvis ift. hjemmesiden, webfilm, sociale medier etc. 

CloseBiografi
Lene Brandt Witt

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 06

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 06

Lene Brandt Witt er kontorfunktionær i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Lene varetager sekretæropgaver for Birger R. Kristensen og Leif Tøiberg og har ansvaret for udsendelse af bestyrelsesmateriale mv. og LBF orienterer. Derudover yder Lene sekretærbistand til fondens økonomiske konsulenter. Lene varetager endvidere administrative opgaver i forbindelse med fondens hjemmeside.

CloseBiografi
Charlotte Rønnebæk

Charlotte Rønnebæk

Specialkonsulent

Telefon: 33 76 21 39

Charlotte Rønnebæk

Specialkonsulent

Telefon: 33 76 21 39

Charlotte Rønnebæk er specialkonsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Charlotte varetager en række tværgående koordinerende opgaver i fonden, herunder blandt andet udbetalinger i støttesager. Derudover er Charlotte projektleder på Landsbyggefondens driftstøttesystem og arbejder med EU-udbud.

CloseBiografi
Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 15

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 15

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Peter Mols

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 29

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 29

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Kenneth Sørensen

Kenneth Sørensen

ØKONOMISK KONSULENT, ØKONOMISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 84

Kenneth Sørensen

ØKONOMISK KONSULENT, ØKONOMISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 84

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

CloseBiografi
Grete Alvagård

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 09

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 09

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
André Markmann

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk funktion

Telefon: 33 76 21 37

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk funktion

Telefon: 33 76 21 37

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Lars Holmsgaard

Lars Holmsgaard

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 27

Lars Holmsgaard

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 27

Lars Holmsgaard er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Lars varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Lars er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Käte Thorsen

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 16

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 16

 Käte Thorsen er Byggeteknisk konsulent.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Sune Skovgaard Nielsen

Sune Skovgaard Nielsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Sune Skovgaard Nielsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Sune Skovgaard Nielsen er Byggeteknisk konsulent.

Sune er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Sune medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Iben Marie Lehm

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 86

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 86

Iben Marie Lehm er Byggeteknisk konsulent.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Finn Lykkegaard Madsen

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 42

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 42

Finn Lykkegaard Madsen er Byggeteknisk konsulent.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer

BYGGETEKNISK KONSULENT, BYGGETEKNISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 10

Mads Gudmand-Høyer

BYGGETEKNISK KONSULENT, BYGGETEKNISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 10

Mads Gudmand-Høyer er Byggeteknisk konsulent.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag.

CloseBiografi
Bente Heltberg

Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 43

Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 43

Bente Heltberg er Byggeteknisk konsulent.

Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Helle Schaumburg

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 24

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 24

Helle Schaumburg er teknisk assistent i Byggeteknisk funktion.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

CloseBiografi
Aviaja Julie Sigsgaard

Aviaja Julie Sigsgaard

Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 49

Aviaja Julie Sigsgaard

Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 49

Aviaja Julie Sigsgaard er Funktionsleder i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Aviaja har det faglige og administrative ansvar for arbejdet i Boligsocial Funktion, herunder den løbende udvikling af fondens sagsbehandlingspraksis på det boligsociale område. Aviaja koordinerer desuden samarbejdet med Center for Boligsocial Udvikling og Boligsocialnet (BL og KL).

Som de øvrige konsulenter i funktionen behandler Aviaja ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i sagerne. Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan m. v. Aviaja medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Jørgen Olsen

Jørgen Olsen

Specialkonsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 40

Jørgen Olsen

Specialkonsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 40

Jørgen Olsen er specialkonsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Jørgen behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Jørgen faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Jørgen medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Lea Sørensen

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 35

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 35

Lea Sørensen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Lea behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Lea faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Lea medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Bo Andersen

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 81

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 81

Bo Andersen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Bo behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Bo faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Bo medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Julie Trøjborg

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 13

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 13

Julie Trøjborg er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Julie behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Julie faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Julie medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Antonella De Palo

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 38

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 38

Antonella De Palo er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Antonella behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Antonella faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Antonella medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Olav Kirchhoff

Olav Kirchhoff

Strategisk Koordinator

Telefon: 33 76 21 20

Olav Kirchhoff

Strategisk Koordinator

Telefon: 33 76 21 20

Olav er funktionsleder i Center for Særlig Driftsstøtte.

Olav har ansvaret for at koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer. Olav arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Olav en række tværgående, koordinerende opgaver i Landsbyggefonden.

CloseBiografi
Anita Pedersen

Anita Pedersen

Konsulent

Telefon: 33 76 21 14

Anita Pedersen

Konsulent

Telefon: 33 76 21 14

Anita er konsulent i Center for Særlig Driftsstøtte.

Anita arbejder med koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer, webinarer og lignende. Anita arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Anita en række tværgående koordinerende opgaver i Landsbyggefonden. Anita arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning AlmenGIS.

CloseBiografi
Leif Tøiberg

Leif Tøiberg

Driftsstøttechef

Telefon: 33 76 21 17

Leif Tøiberg

Driftsstøttechef

Telefon: 33 76 21 17

Leif Tøiberg er leder af fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Leif deltager på besigtigelser og har løbende dialog med samarbejdspartnere i boligorganisationer og kommuner. Herudover varetager han undervisning og deltager i forskellige følgegrupper. Leif har ansvar for IT-udvikling inden for afdelingens fagområde, for fondens hjemmeside og produktion af webfilm m.v. Leif sidder i bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling.

CloseBiografi
Tore Daa Funder

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver

Telefon: 33 76 21 11

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver

Telefon: 33 76 21 11

Tore Daa Funder er kommunikationsrådgiver i Landsbyggefonden.

Hans arbejdsområder er især strategisk kommunikation, webformidling samt udvikling og drift af fondens hjemmeside. Tore er skrivende redaktør på det digitale magasin og tovholder omkring produktion af webfilm. 

CloseBiografi
Sofie Horne Voltzmann

Sofie Horne Voltzmann

Studentermedhjælper

Telefon: 33 76 21 68

Sofie Horne Voltzmann

Studentermedhjælper

Telefon: 33 76 21 68

Sofie er studentermedhjælper i Center for Særlig Driftsstøtte.

Sofie arbejder med en vifte af opgaver med relation til Landsbyggefondens digitale kommunikation - eksempelvis ift. hjemmesiden, webfilm, sociale medier etc. 

CloseBiografi
Lene Brandt Witt

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 06

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Telefon: 33 76 21 06

Lene Brandt Witt er kontorfunktionær i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Lene varetager sekretæropgaver for Birger R. Kristensen og Leif Tøiberg og har ansvaret for udsendelse af bestyrelsesmateriale mv. og LBF orienterer. Derudover yder Lene sekretærbistand til fondens økonomiske konsulenter. Lene varetager endvidere administrative opgaver i forbindelse med fondens hjemmeside.

CloseBiografi
Charlotte Rønnebæk

Charlotte Rønnebæk

Specialkonsulent

Telefon: 33 76 21 39

Charlotte Rønnebæk

Specialkonsulent

Telefon: 33 76 21 39

Charlotte Rønnebæk er specialkonsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Charlotte varetager en række tværgående koordinerende opgaver i fonden, herunder blandt andet udbetalinger i støttesager. Derudover er Charlotte projektleder på Landsbyggefondens driftstøttesystem og arbejder med EU-udbud.

CloseBiografi
Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 15

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 15

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Peter Mols

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 29

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 29

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Kenneth Sørensen

Kenneth Sørensen

ØKONOMISK KONSULENT, ØKONOMISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 84

Kenneth Sørensen

ØKONOMISK KONSULENT, ØKONOMISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 84

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

CloseBiografi
Grete Alvagård

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 09

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Telefon: 33 76 21 09

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
André Markmann

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk funktion

Telefon: 33 76 21 37

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk funktion

Telefon: 33 76 21 37

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

CloseBiografi
Lars Holmsgaard

Lars Holmsgaard

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 27

Lars Holmsgaard

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 27

Lars Holmsgaard er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Lars varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Lars er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Käte Thorsen

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 16

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 16

 Käte Thorsen er Byggeteknisk konsulent.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Sune Skovgaard Nielsen

Sune Skovgaard Nielsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Sune Skovgaard Nielsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Sune Skovgaard Nielsen er Byggeteknisk konsulent.

Sune er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Sune medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Iben Marie Lehm

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 86

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 86

Iben Marie Lehm er Byggeteknisk konsulent.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Finn Lykkegaard Madsen

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 42

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 42

Finn Lykkegaard Madsen er Byggeteknisk konsulent.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

CloseBiografi
Mads Gudmand-Høyer

Mads Gudmand-Høyer

BYGGETEKNISK KONSULENT, BYGGETEKNISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 10

Mads Gudmand-Høyer

BYGGETEKNISK KONSULENT, BYGGETEKNISK FUNKTION

Telefon: 33 76 21 10

Mads Gudmand-Høyer er Byggeteknisk konsulent.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag.

CloseBiografi
Bente Heltberg

Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 43

Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 43

Bente Heltberg er Byggeteknisk konsulent.

Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

CloseBiografi
Helle Schaumburg

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 24

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Telefon: 33 76 21 24

Helle Schaumburg er teknisk assistent i Byggeteknisk funktion.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

CloseBiografi
Aviaja Julie Sigsgaard

Aviaja Julie Sigsgaard

Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 49

Aviaja Julie Sigsgaard

Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 49

Aviaja Julie Sigsgaard er Funktionsleder i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Aviaja har det faglige og administrative ansvar for arbejdet i Boligsocial Funktion, herunder den løbende udvikling af fondens sagsbehandlingspraksis på det boligsociale område. Aviaja koordinerer desuden samarbejdet med Center for Boligsocial Udvikling og Boligsocialnet (BL og KL).

Som de øvrige konsulenter i funktionen behandler Aviaja ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i sagerne. Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan m. v. Aviaja medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Jørgen Olsen

Jørgen Olsen

Specialkonsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 40

Jørgen Olsen

Specialkonsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 40

Jørgen Olsen er specialkonsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Jørgen behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Jørgen faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Jørgen medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Lea Sørensen

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 35

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 35

Lea Sørensen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Lea behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Lea faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Lea medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Bo Andersen

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 81

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 81

Bo Andersen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Bo behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Bo faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Bo medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Julie Trøjborg

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 13

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 13

Julie Trøjborg er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Julie behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Julie faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Julie medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Antonella De Palo

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 38

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Telefon: 33 76 21 38

Antonella De Palo er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Antonella behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Antonella faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Antonella medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

CloseBiografi
Olav Kirchhoff

Olav Kirchhoff

Strategisk Koordinator

Telefon: 33 76 21 20

Olav Kirchhoff

Strategisk Koordinator

Telefon: 33 76 21 20

Olav er funktionsleder i Center for Særlig Driftsstøtte.

Olav har ansvaret for at koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer. Olav arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Olav en række tværgående, koordinerende opgaver i Landsbyggefonden.

CloseBiografi
Anita Pedersen

Anita Pedersen

Konsulent

Telefon: 33 76 21 14

Anita Pedersen

Konsulent

Telefon: 33 76 21 14

Anita er konsulent i Center for Særlig Driftsstøtte.

Anita arbejder med koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer, webinarer og lignende. Anita arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Anita en række tværgående koordinerende opgaver i Landsbyggefonden. Anita arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning AlmenGIS.

CloseBiografi

Center for Almen Analyse

Evy Ivarsson Nielsen

Evy Ivarsson Nielsen

Analysechef

Telefon: 33 76 21 26

Evy Ivarsson Nielsen

Analysechef

Telefon: 33 76 21 26

Evy Ivarsson Nielsen er leder af fondens Center for Almen Analyse.

Evy har ansvaret for området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt analysevirksomheden, herunder bl.a. udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor. Hun står for IT-udvikling inden for centrets fagområde, herunder regnskabsindberetning, regnskabsdatabase og Almenstyringsdialog.dk. Hun vejleder, underviser og deltager i forskellige følgegrupper. 

CloseBiografi
Rasmus Kofoed Pedersen

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Telefon: 33 76 21 21

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Telefon: 33 76 21 21

Rasmus Kofoed Pedersen er souschef i Center for Almen Analyse.

Rasmus vejleder om styringsdialog, regnskabsindberetning og regnskabsmæssige forhold. Han deltager i analysevirksomheden og i IT-udvikling inden for centrets fagområde.  Rasmus har i flere år varetaget en række undervisningopgaver på bl.a. BL’s kurser om økonomien i almene boligorganisationer.

CloseBiografi
Jette Jensen

Jette Jensen

Økonom

Telefon: 33 76 21 19

Jette Jensen

Økonom

Telefon: 33 76 21 19

Jette Jensen er økonom i Center for Almen Analyse.

Jette arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Hun arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Henning Kjær Rasmussen

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Telefon: 33 76 21 28

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Telefon: 33 76 21 28

Henning Kjær Rasmussener økonom i Center for Almen Analyse.

Henning arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Joachim Boie Helvang

Joachim Boie Helvang

Økonom

Telefon: 33 76 20 95

Joachim Boie Helvang

Økonom

Telefon: 33 76 20 95

Joachim Boie Helvang er økonom i Center for Almen Analyse

Joachim arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed.

CloseBiografi
Morten Biering

Morten Biering

Økonom

Telefon: 33 76 21 48

Morten Biering

Økonom

Telefon: 33 76 21 48

Morten Biering er økonom i Center for Almen Analyse

Morten arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Henrik Lynge Hansen

Henrik Lynge Hansen

Økonom

Telefon: 33 76 21 41

Henrik Lynge Hansen

Økonom

Telefon: 33 76 21 41

 Henrik Lynge Hansen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henrik arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Finn Mørk Jacobsen

Finn Mørk Jacobsen

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 22

Finn Mørk Jacobsen

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 22

Finn Mørk Jacobsen er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Finn arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Han deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner. 

CloseBiografi
Henriette Birch Schlichter

Henriette Birch Schlichter

regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 36

Henriette Birch Schlichter

regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 36

Henriette Birch Schlichter er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Henriette arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Hun vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Hun deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner.

CloseBiografi
Linda Vråe

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 25

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 25

Linda Vråe er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Linda arbejder på området for indberetning og gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Hun vejleder om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang, driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med omdannelser og administrer anmeldelser om fællesforvaltninger. 

CloseBiografi
Anders Daniel Kruse

Anders Daniel Kruse

Studentermedhjælp

Telefon: 33 76 21 18

Anders Daniel Kruse

Studentermedhjælp

Telefon: 33 76 21 18

Anders er studentermedhjælp i Center for Almen Analyse.

Anders arbejder med dataudtræk, statistikker, analyser og nøgletalsberegninger samt administrative opgaver i forbindelse med indhentning af data til ledige boliger mv. Han deltager i beregningsopgaver, datavalidering og metodeudvikling.

CloseBiografi
Evy Ivarsson Nielsen

Evy Ivarsson Nielsen

Analysechef

Telefon: 33 76 21 26

Evy Ivarsson Nielsen

Analysechef

Telefon: 33 76 21 26

Evy Ivarsson Nielsen er leder af fondens Center for Almen Analyse.

Evy har ansvaret for området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt analysevirksomheden, herunder bl.a. udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor. Hun står for IT-udvikling inden for centrets fagområde, herunder regnskabsindberetning, regnskabsdatabase og Almenstyringsdialog.dk. Hun vejleder, underviser og deltager i forskellige følgegrupper. 

CloseBiografi
Rasmus Kofoed Pedersen

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Telefon: 33 76 21 21

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Telefon: 33 76 21 21

Rasmus Kofoed Pedersen er souschef i Center for Almen Analyse.

Rasmus vejleder om styringsdialog, regnskabsindberetning og regnskabsmæssige forhold. Han deltager i analysevirksomheden og i IT-udvikling inden for centrets fagområde.  Rasmus har i flere år varetaget en række undervisningopgaver på bl.a. BL’s kurser om økonomien i almene boligorganisationer.

CloseBiografi
Jette Jensen

Jette Jensen

Økonom

Telefon: 33 76 21 19

Jette Jensen

Økonom

Telefon: 33 76 21 19

Jette Jensen er økonom i Center for Almen Analyse.

Jette arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Hun arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Henning Kjær Rasmussen

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Telefon: 33 76 21 28

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Telefon: 33 76 21 28

Henning Kjær Rasmussener økonom i Center for Almen Analyse.

Henning arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Joachim Boie Helvang

Joachim Boie Helvang

Økonom

Telefon: 33 76 20 95

Joachim Boie Helvang

Økonom

Telefon: 33 76 20 95

Joachim Boie Helvang er økonom i Center for Almen Analyse

Joachim arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed.

CloseBiografi
Morten Biering

Morten Biering

Økonom

Telefon: 33 76 21 48

Morten Biering

Økonom

Telefon: 33 76 21 48

Morten Biering er økonom i Center for Almen Analyse

Morten arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Henrik Lynge Hansen

Henrik Lynge Hansen

Økonom

Telefon: 33 76 21 41

Henrik Lynge Hansen

Økonom

Telefon: 33 76 21 41

 Henrik Lynge Hansen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henrik arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

CloseBiografi
Finn Mørk Jacobsen

Finn Mørk Jacobsen

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 22

Finn Mørk Jacobsen

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 22

Finn Mørk Jacobsen er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Finn arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Han deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner. 

CloseBiografi
Henriette Birch Schlichter

Henriette Birch Schlichter

regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 36

Henriette Birch Schlichter

regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 36

Henriette Birch Schlichter er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Henriette arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Hun vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Hun deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner.

CloseBiografi
Linda Vråe

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 25

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Telefon: 33 76 21 25

Linda Vråe er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Linda arbejder på området for indberetning og gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Hun vejleder om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang, driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med omdannelser og administrer anmeldelser om fællesforvaltninger. 

CloseBiografi
Anders Daniel Kruse

Anders Daniel Kruse

Studentermedhjælp

Telefon: 33 76 21 18

Anders Daniel Kruse

Studentermedhjælp

Telefon: 33 76 21 18

Anders er studentermedhjælp i Center for Almen Analyse.

Anders arbejder med dataudtræk, statistikker, analyser og nøgletalsberegninger samt administrative opgaver i forbindelse med indhentning af data til ledige boliger mv. Han deltager i beregningsopgaver, datavalidering og metodeudvikling.

CloseBiografi