Medarbejder og kontakt

Landsbyggefonden

Studiestræde 50, 1554 København V

Vis på kort
Telefon 33 76 20 00

Telefax 33 76 20 05

Vælg afdeling

Direktion

Steen Birkedal

Driftsdirektør

Steen Birkedal er centerchef for fondens Center for Særlig Driftsstøtte, med ansvar for fondens støtteordninger til renovering, særlig driftsstøtte m.v. Herudover er Steen ansvarlig for IT-udvikling inden for centerets område. Steen deltager desuden i en række udviklingsopgaver.

Bent Madsen

Adm. Direktør

Særlig seniorrådgiver/Seniorkonsulent

Birger R. Kristensen

Særlig seniorrådgiver

Leif Tøiberg

Seniorkonsulent

Administrationscenter

Helle Juul

Centerchef

Helle Juul er centerchef for fondens Administrationscenter med ansvar for forvaltning af trækningsret og grundkapital, pantebrevsadministration, Landsbyggefondens Stamdataregister, Danmarkbolig.dk, og selvbetjeningsløsningerne til Huslejeregisteret og lånindberetning. Hun har endvidere ansvar for Landsbyggefondens personaleadministration og regnskabsaflæggelse. Helle står for IT-udvikling inden for centrets fagområde.

Merete Jørning

Teamleder

Merete Jørning er ansat i Administrationscentret som teamleder for boligregistreringsfunktionen. Hun har ansvar for registreringerne i Landsbyggefondens stamdataregister og for selvbetjeningsløsningen til Huslejeregistret. Merete tilrettelægger analyser i relation til kvalitetssikring af data i Huslejeregistret.

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Lene Gitte Hansen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Lene forestår personale- og lønadministrationen. Hun står for den daglige bogføring, afstemninger, opkrævning af pligtmæssige bidrag, nye indbetalinger, negativ ydelsesstøtte og pantebrevsydelser. Endvidere er Lene ansvarlig for udsendelse af kontoudtog vedrørende trækningsret.

Steen Hau Mortensen

Økonomikonsulent

Steen Hau Mortensen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Steen arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Steen behandler også provenuopgørelser i forbindelse med salg af boliger og opgør hvilken andel, der skal indbetales til landsdispositionsfonden. Endvidere deltager Steen i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens regnskabsaflæggelse.

Maya Nassab

Business Controller

Maya Nassab er ansat i Administrationscenteret som Business Controller.

Maya er ansvarlig for en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Maya arbejder endvidere med kvalitetssikring og systemudvikling.

Henriette Fogh Schuster

Økonomikonsulent

Henriette Fogh Schuster er ansat i Administrationscenteret som konsulent. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.

Jakob Krabbe Nielsen

Økonom

Jakob Krabbe Nielsen er ansat i Administrationscentret som økonom. Jakob arbejder primært med beregningsopgaver i relation til Landsbyggefondens økonomi og virksomhed. 

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Lisbeth Frederiksen er ansat i Administrationscenteret som juridisk konsulent.

Lisbeth bistår processen med udarbejdelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer.

Herudover bistår hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Lisbeth deltager også i juriske problemstillinger i boligregistreringsfunktionen.

Anne Mette K. Jensen

Kontorfunktionær

Anne Mette K. Jensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Anne Mette forestår Landsbyggefondens stamdataregistreringer over alle almene boliger. Hun registrerer de ændringer som kommer ind via BOSSINF-STB og boligorganisationerne. Ligeledes sagsbehandler hun ansøgninger om fritagelse for forhøjet G-bidrag. Anne Mette deltager i udfærdigelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne.

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Martin Grumstrup Jokumsen er ansat i Administrationscentret som controller. Martin arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Martin på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Jeanette Nyby-Knudsen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Jeanette laver tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne. Hun besvarer ligeledes spørgsmål om trækningsretten. Derudover deltager Jeanette i tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Louise Søndergaard Christensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Louise laver tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Herudover gennemfører hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens interne journalisering og rapportering.

Kathrine Marie Knygberg

Administrativ medarbejder

Kathrine Marie Knygberg er ansat i Administrationscentret som administrativ medarbejder. Kathrine arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Kathrine i en række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

Anne Louise Grandjean

Administrativ medarbejder

Anne Louise Grandjean er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Anne Louise gennemfører ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Derudover laver hun tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Anne Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens rapportering.

Joachim Boie Helvang

Controller

Joachim Boie Helvang er ansat i Administrationscenteret som controller.

 

Patrick Skomielsky

Økonomikonsulent

Patrick Skomielsky er ansat i Administrationscentret som økonomikonsulent.

Patrick arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Patrick deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

Dan Stender

Økonomikonsulent

Dan Stender er ansat i Administrationscentret som økonomikonsulent.

Dan arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi.

Dan deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

Center for Særlig Driftsstøtte

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Lene Brandt Witt er kontorfunktionær i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Lene varetager sekretæropgaver for Leif Tøiberg, Steen Birkedal og Birger R. Kristensen og har ansvaret for udsendelse af bestyrelsesmateriale mv. og LBF orienterer. Derudover yder Lene sekretærbistand til fondens økonomiske konsulenter. Lene varetager endvidere administrative opgaver i forbindelse med fondens hjemmeside.

Charlotte Rønnebæk

Chefkonsulent

Charlotte Rønnnebæk er chefkonsulent i Landsbyggefonden.

Charlotte er projektleder på udviklingen af driftsstøtteportalen og gennemførelsen af opgaverne omkring tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligafdelinger i Danmark.

Herudover varetager Charlotte en række andre opgaver blandt omkring diverse EU-udbud og IT-løsninger samt andre udviklingsopgaver.

Henriette Birch Schlichter

Økonomisk Konsulent

Henriette Birch Schlichter er økonomisk konsulent i Landsbyggefonden.

Henriette deltager i udviklingen af driftsstøtteportalen og gennemførelsen af opgaverne omkring tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligerafdelinger i Danmark.
Herudiver deltager Henriette i en række andre opgaver blandt omkrig diverse EU-udbud og IT-løsninger samt andre udviklingsopgaver.

Nura Deveci

Funktionsleder, Økonomisk Funktion

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Kenneth Sørensen

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Bente Heltberg

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Bente Heltberg er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Bente varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag og eksterne projekter.

Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

 Käte Thorsen er Byggeteknisk konsulent.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Käte medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Iben Marie Lehm er Byggeteknisk konsulent.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Finn Lykkegaard Madsen er Byggeteknisk konsulent.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag.  Finn medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Mads Gudmand-Høyer

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Mads Gudmand-Høyer er Byggeteknisk konsulent.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Mads medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Helle Schaumburg er teknisk assistent i Byggeteknisk funktion.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

Emmanuel Ratton

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Emmanuel Ratton er Byggeteknisk konsulent.

Emmanuel er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Emmanuel medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Center for Almen Analyse

Evy Ivarsson Nielsen

Centerchef

Evy Ivarsson Nielsen er centerchef for fondens Center for Almen Analyse.

Evy har ansvaret for området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt analysevirksomheden, herunder bl.a. udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor. Hun står for IT-udvikling inden for centrets fagområde, herunder regnskabsindberetning, regnskabsdatabase og Almenstyringsdialog.dk. Hun vejleder, underviser og deltager i forskellige følgegrupper. 

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Rasmus Kofoed Pedersen er souschef i Center for Almen Analyse.

Rasmus vejleder om styringsdialog, regnskabsindberetning og regnskabsmæssige forhold. Han deltager i analysevirksomheden og i IT-udvikling inden for centrets fagområde.  Rasmus har i flere år varetaget en række undervisningopgaver på bl.a. BL’s kurser om økonomien i almene boligorganisationer.

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Henning Kjær Rasmussen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henning arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Morten Biering

Økonom

Morten Biering er økonom i Center for Almen Analyse

Morten arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Henrik Lynge Hansen

Økonom

 Henrik Lynge Hansen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henrik arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Anne Vibeke Jacobsen

Økonom

Anne Vibeke Jacobsen er økonom i Center for Almen Analyse.

Anne Vibeke arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Hun arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Kasper Marc Rose-Nielsen

Økonom

Kasper er økonom i Center for Almen Analyse.

Kasper arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik.

Han arbejder tillige med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed.

Tobias Lange

Projektkoordinator

Tobias Lange er projektkoordinator i Center for Almen Analyse. Tobias arbejder på området med gennemførelse af større IT-projekter på regnskabs- og dataområdet mv., herunder at videreformidle data, resultater og relevante analyser. Tobias bidrager herudover til løsning af Centrets øvrige opgaver af økonomisk og analytisk karakter.

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Linda Vråe er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Linda arbejder på området for indberetning og gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Hun vejleder om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang, driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med omdannelser og administrer anmeldelser om fællesforvaltninger. 

Michael Eschelund

Regnskabskonsulent

Michael Eschelund er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Michael arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Han deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet, kontoplaner mv.

Lars Murmann Kragh

Regnskabskonsulent

Lars Murmann Kragh er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Lars arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor.

Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Han deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet, kontoplaner mv.

Valdemar Bülow Jensen

Studentermedhjælp

Valdemar er studentermedhjælp i Center for Almen Analyse.

Valdemar arbejder med dataudtræk, statistikker, analyser og nøgletalsberegninger samt administrative opgaver i forbindelse med indhentning af data mv. Han deltager i beregningsopgaver, datavalidering og metodeudvikling.

Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi

Aviaja Julie Sigsgaard

Centerchef

Aviaja er centerchef for ’Center for Boligsocial indsats, kommunikation og bystrategi’ med ansvar for centerets opgaver.

Centeret har ansvar for fondens bevillinger til sociale indsatser i boligområder, hvor beskæftigelse, uddannelse og sammenhængskraft kan styrkes.

Herudover understøtter centeret fondens bystrategiske tilgang med fokus på at koble indsatsgreb og finansieringer og samle parter om en langsigtet udvikling af boligområder i tilknytning til byen.

Endelig har centeret ansvar for fondens kommunikation.

 

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Lea Sørensen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Lea behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Lea faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Lea medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Bo Andersen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Bo behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Bo faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Bo medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Julie Trøjborg er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Julie behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Julie faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Julie medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Antonella De Palo er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Antonella behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Antonella faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Antonella medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Hanne Hørlyck

Konsulent, Boligsocial Funktion

Hanne Hørlyck er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Hanne behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Hanne faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Hanne medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Tore Daa Funder er kommunikationsrådgiver i Landsbyggefonden.

Hans arbejdsområder er især strategisk kommunikation, webformidling samt udvikling og drift af fondens hjemmeside. Tore er skrivende redaktør på det digitale magasin og tovholder omkring produktion af webfilm. 

Sofie Horne Voltzmann

Kommunikationskonsulent, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Sofie er konsulent i Kommunikation og Bystrategisk Funktion.

Sofie arbejder med en vifte af opgaver med relation til Landsbyggefondens digitale kommunikation - eksempelvis ift. hjemmesiden, webfilm, sociale medier etc. Sofie er ansvarlig for teknisk udvikling af fondens hjemmesideunivers.

Anita Pedersen

Teamchef, Bystrategisk Funktion

Anita er teamchef i Bystrategisk Funktion.

Anita arbejder med udvikling og koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør. 

Herudover varetager Anita en række tværgående koordinerende opgaver i Landsbyggefonden. Anita arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning AlmenGIS, lærlinge indberetningen, idekonkurrence mv.

Marika Prüsse-Nielsen

Konsulent, Bystrategisk Funktion

Marika er konsulent i Bystrategisk Funktion.

Marika arbejder med udvikling og koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør. Marika arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning Det Boligsociale Danmarkskort.