Medarbejder og kontakt

Landsbyggefonden

Studiestræde 50, 1554 København V

Vis på kort
Telefon 33 76 20 00

Telefax 33 76 20 05

Vælg afdeling

Direktion

Bent Madsen

Adm. Direktør

Birger R. Kristensen

Sekretariatschef

Administrationscenter

Helle Juul

Administrationschef

Helle Juul er administrationschef og leder af fondens Administrationscenter med ansvar for forvaltning af trækningsret og grundkapital, pantebrevsadministration, Landsbyggefondens Stamdataregister, Danmarkbolig.dk, og selvbetjeningsløsningerne til Huslejeregisteret og lånindberetning. Hun har endvidere ansvar for Landsbyggefondens personaleadministration og regnskabsaflæggelse. Helle står for IT-udvikling inden for centrets fagområde.

Merete Jørning

Teamleder

Merete Jørning er ansat i Administrationscentret som teamleder for boligregistreringsfunktionen. Hun har ansvar for registreringerne i Landsbyggefondens stamdataregister og for selvbetjeningsløsningen til Huslejeregistret. Merete tilrettelægger analyser i relation til kvalitetssikring af data i Huslejeregistret.

Johanna Dahlin Nøddebo

Business Controller

Johanna Dahlin Nøddebo er ansat i Administrationscenteret som Business Controller. Johanna er ansvarlig for en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Johanna arbejder endvidere med kvalitetssikring og systemudvikling.

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent

Lene Gitte Hansen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Lene forestår personale- og lønadministrationen. Hun står for den daglige bogføring, afstemninger, opkrævning af pligtmæssige bidrag, nye indbetalinger, negativ ydelsesstøtte og pantebrevsydelser. Endvidere er Lene ansvarlig for udsendelse af kontoudtog vedrørende trækningsret.

Steen Hau Mortensen

Økonomikonsulent

Steen Hau Mortensen er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent. Steen arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Steen behandler også provenuopgørelser i forbindelse med salg af boliger og opgør hvilken andel, der skal indbetales til landsdispositionsfonden. Endvidere deltager Steen i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens regnskabsaflæggelse.

Maya Nassab

Økonomikonsulent

Maya Nassab er ansat i Administrationscenteret som økonomikonsulent.
Maya arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Maya deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

Henriette Fogh Schuster [barsel]

Økonomikonsulent

Henriette Fogh Schuster er ansat i Administrationscenteret som konsulent. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent

Lisbeth Frederiksen er ansat i Administrationscenteret som juridisk konsulent.

Lisbeth bistår processen med udarbejdelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer.

Herudover bistår hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Lisbeth deltager også i juriske problemstillinger i boligregistreringsfunktionen.

Linda Stidsen

Kontorfunktionær

Linda Stidsen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Linda arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Linda i række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

Anne Mette K. Jensen

Kontorfunktionær

Anne Mette K. Jensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Anne Mette forestår Landsbyggefondens stamdataregistreringer over alle almene boliger. Hun registrerer de ændringer som kommer ind via BOSSINF-STB og boligorganisationerne. Ligeledes sagsbehandler hun ansøgninger om fritagelse for forhøjet G-bidrag. Anne Mette deltager i udfærdigelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne.

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller

Martin Grumstrup Jokumsen er ansat i Administrationscentret som controller. Martin arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Martin på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder

Jeanette Nyby-Knudsen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Jeanette laver tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne. Hun besvarer ligeledes spørgsmål om trækningsretten. Derudover deltager Jeanette i tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder

Louise Søndergaard Christensen er ansat i Administrationscenteret som kontorfunktionær. Louise laver tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Herudover gennemfører hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens interne journalisering og rapportering.

Yvonne Ejlersen

Administrativ medarbejder

Yvonne Ejlersen er ansat i Administrationscenteret som administrativ medarbejder. Yvonne laver primært tilsagn og berigtigelser vedr. grundkapital, herunder opkrævninger hos kommuner og udbetalinger til boligorganisationer. Der udover varetager Yvonne tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

Anne Louise Grandjean

Vikar

Anne Louise Grandjean er ansat i Administrationscenteret som vikar. Anne Louise arbejder med registreringer i Landsbyggefondens stamdataregister. Endvidere arbejder hun med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret.

Kathrine Marie Knygberg

Administrativ medarbejder

Kathrine Marie Knygberg er ansat i Administrationscentret som administrativ medarbejder. Kathrine arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af, om indberetningerne foretages samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Kathrine i en række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

Center for Særlig Driftsstøtte

Leif Tøiberg

Driftsstøttechef

Leif Tøiberg er leder af fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Leif deltager på besigtigelser og har løbende dialog med samarbejdspartnere i boligorganisationer og kommuner. Herudover varetager han undervisning og deltager i forskellige følgegrupper. Leif har ansvar for IT-udvikling inden for afdelingens fagområde, for fondens hjemmeside og produktion af webfilm m.v. Leif sidder i bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling.

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Lene Brandt Witt er kontorfunktionær i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Lene varetager sekretæropgaver for Birger R. Kristensen og Leif Tøiberg og har ansvaret for udsendelse af bestyrelsesmateriale mv. og LBF orienterer. Derudover yder Lene sekretærbistand til fondens økonomiske konsulenter. Lene varetager endvidere administrative opgaver i forbindelse med fondens hjemmeside.

Charlotte Rønnebæk

Specialkonsulent

Charlotte Rønnebæk er specialkonsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Charlotte varetager en række tværgående koordinerende opgaver i fonden, herunder blandt andet udbetalinger i støttesager. Derudover er Charlotte projektleder på Landsbyggefondens driftstøttesystem og arbejder med EU-udbud.

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Tore Daa Funder er kommunikationsrådgiver i Landsbyggefonden.

Hans arbejdsområder er især strategisk kommunikation, webformidling samt udvikling og drift af fondens hjemmeside. Tore er skrivende redaktør på det digitale magasin og tovholder omkring produktion af webfilm. 

Sofie Horne Voltzmann

Kommunikationskonsulent, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Sofie er konsulent i Center for Særlig Driftsstøtte.

Sofie arbejder med en vifte af opgaver med relation til Landsbyggefondens digitale kommunikation - eksempelvis ift. hjemmesiden, webfilm, sociale medier etc. 

Anita Pedersen

Konsulent, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Anita er konsulent i Center for Særlig Driftsstøtte.

Anita arbejder med koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer, webinarer og lignende. Anita arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Anita en række tværgående koordinerende opgaver i Landsbyggefonden. Anita arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning AlmenGIS.

Olav Kirchhoff

Funktionsleder, Kommunikation og Bystrategisk Funktion

Olav er funktionsleder i Center for Særlig Driftsstøtte.

Olav har ansvaret for at koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør og arbejder blandt andet med planlægning af konferencer. Olav arbejder også med indsatsen for digitalisering i den almene sektor.

Herudover varetager Olav en række tværgående, koordinerende opgaver i Landsbyggefonden.

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Kenneth Sørensen

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler.  Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

André Markmann

Økonomisk konsulent, Økonomisk Funktion

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Center for Særlig Driftsstøtte.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Lars Holmsgaard

Funktionsleder, Byggeteknisk Funktion

Lars Holmsgaard er Funktionsleder i Byggeteknisk funktion.

Lars varetager den daglige byggetekniske ledelse af funktionen. Lars er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

 Käte Thorsen er Byggeteknisk konsulent.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Iben Marie Lehm er Byggeteknisk konsulent.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Finn Lykkegaard Madsen er Byggeteknisk konsulent.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. 

Mads Gudmand-Høyer

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Mads Gudmand-Høyer er Byggeteknisk konsulent.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag.

Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Funktion

Bente Heltberg er Byggeteknisk konsulent.

Bente er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Funktion

Helle Schaumburg er teknisk assistent i Byggeteknisk funktion.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

Aviaja Julie Sigsgaard

Funktionsleder, Boligsocial Funktion

Aviaja Julie Sigsgaard er Funktionsleder i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Aviaja har det faglige og administrative ansvar for arbejdet i Boligsocial Funktion, herunder den løbende udvikling af fondens sagsbehandlingspraksis på det boligsociale område. Aviaja koordinerer desuden samarbejdet med Center for Boligsocial Udvikling og Boligsocialnet (BL og KL).

Som de øvrige konsulenter i funktionen behandler Aviaja ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i sagerne. Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan m. v. Aviaja medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Lea Sørensen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Lea Sørensen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Lea behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Lea faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Lea medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Bo Andersen

Konsulent, Boligsocial Funktion

Bo Andersen er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Bo behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Bo faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Bo medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Julie Trøjborg

Konsulent, Boligsocial Funktion

Julie Trøjborg er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Julie behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Julie faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Julie medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Antonella De Palo

Konsulent, Boligsocial Funktion

Antonella De Palo er konsulent i Landsbyggefondens Boligsociale Funktion.

Antonella behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder Antonella faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Antonella medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Center for Almen Analyse

Evy Ivarsson Nielsen

Analysechef

Evy Ivarsson Nielsen er leder af fondens Center for Almen Analyse.

Evy har ansvaret for området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang samt analysevirksomheden, herunder bl.a. udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor. Hun står for IT-udvikling inden for centrets fagområde, herunder regnskabsindberetning, regnskabsdatabase og Almenstyringsdialog.dk. Hun vejleder, underviser og deltager i forskellige følgegrupper. 

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Rasmus Kofoed Pedersen er souschef i Center for Almen Analyse.

Rasmus vejleder om styringsdialog, regnskabsindberetning og regnskabsmæssige forhold. Han deltager i analysevirksomheden og i IT-udvikling inden for centrets fagområde.  Rasmus har i flere år varetaget en række undervisningopgaver på bl.a. BL’s kurser om økonomien i almene boligorganisationer.

Jette Jensen

Økonom

Jette Jensen er økonom i Center for Almen Analyse.

Jette arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Hun arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Henning Kjær Rasmussen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henning arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Joachim Boie Helvang

Økonom

Joachim Boie Helvang er økonom i Center for Almen Analyse

Joachim arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed.

Morten Biering

Økonom

Morten Biering er økonom i Center for Almen Analyse

Morten arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Henrik Lynge Hansen

Økonom

 Henrik Lynge Hansen er økonom i Center for Almen Analyse.

Henrik arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Finn Mørk Jacobsen

Regnskabskonsulent

Finn Mørk Jacobsen er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Finn arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Han deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner. 

Henriette Birch Schlichter

Regnskabskonsulent

Henriette Birch Schlichter er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Henriette arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Hun vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Hun deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet og kontoplaner.

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Linda Vråe er regnskabskonsulent i Center for Almen Analyse.

Linda arbejder på området for indberetning og gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Hun vejleder om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Hun foretager regnskabsgennemgang, driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med omdannelser og administrer anmeldelser om fællesforvaltninger. 

Anders Daniel Kruse

Studentermedhjælp

Anders er studentermedhjælp i Center for Almen Analyse.

Anders arbejder med dataudtræk, statistikker, analyser og nøgletalsberegninger samt administrative opgaver i forbindelse med indhentning af data til ledige boliger mv. Han deltager i beregningsopgaver, datavalidering og metodeudvikling.