Medarbejder og kontakt

Landsbyggefonden

Studiestræde 50, 1554 København V

Vis på kort
Telefon 33 76 20 00

Telefax 33 76 20 05

Vælg afdeling

Direktion

Bent Madsen

Adm. Direktør

Steen Birkedal

Driftsdirektør

Steen Birkedal er afdelingschef for fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling, med ansvar for fondens støtteordninger til renovering, særlig driftsstøtte m.v. Herudover er Steen ansvarlig for IT-udvikling inden for afdelingens område. Steen deltager desuden i en række udviklingsopgaver.

Særlige Seniorrådgivere

Birger R. Kristensen

Særlig seniorrådgiver

Leif Tøiberg

Særlig seniorrådgiver

Administrationsafdelingen

Helle Juul

Administrations- og udviklingschef

Helle Juul er administrations- og udviklingschef i fondens Administrationsafdeling.

Afdelingen har ansvaret for grundkapital, trækningsret, indberetning af lån, boligportal/huslejeregister og danmarkbolig.dk, økonomistyring og -rapportering, kapitalforvaltning, LBF stamdata, tinglysning, pligtmæssige bidrag, lønadministration samt ansvaret for tværgående koordinering af udviklingsprojekter, herunder registrering af tilgængelighed og universelt design.

Merete Jørning

Teamleder, Boligregistrerings Team

Merete Jørning er ansat i fondens Administrationsafdeling som teamleder for Boligregisterings Teamet. Hun har ansvar for registreringerne i Landsbyggefondens stamdataregister og for selvbetjeningsløsningen til Huslejeregistret. Merete tilrettelægger analyser i relation til kvalitetssikring af data i Huslejeregistret.

Henriette Fogh Schuster Landert

Økonomikonsulent, Boligregistrerings Team

Henriette Fogh Schuster Landert er økonomikonsulent i fondens Administrationsafdeling. Henriette arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregisteret. Endvidere svarer Henriette på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregisteret.

Joachim Boie Helvang

Controller, Boligregistrerings Team

Joachim Boie Helvang er controller i fondens Administrationsafdeling.

Joachim arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Joachim på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

Martin Grumstrup Jokumsen

Controller, Boligregistrerings Team

Martin Grumstrup Jokumsen er controller i fondens Administrationsafdeling.

Martin arbejder med kvalitetssikring af data i Huslejeregistret. Endvidere svarer Martin på spørgsmål om indberetningen til Huslejeregistret.

Anne Mette K. Jensen

Kontorfunktionær, Boligregistrerings Team

Anne Mette K. Jensen er kontorfunktionær i fondens Administrationsafdeling.

Anne Mette forestår Landsbyggefondens stamdataregistreringer over alle almene boliger. Hun registrerer de ændringer som kommer ind via BOSSINF-STB og boligorganisationerne. Ligeledes sagsbehandler hun ansøgninger om fritagelse for forhøjet G-bidrag. Anne Mette deltager i udfærdigelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne.

Dan Stender

Økonomikonsulent, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Dan Stender er økonomikonsulent i fondens Administrationsafdeling.

Dan arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Han deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

Lene Gitte Hansen

Økonomikonsulent, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Lene Gitte Hansen er økonomikonsulent i fondens Administrationsafdeling. Lene forestår personale- og lønadministrationen. Hun står for den daglige bogføring, afstemninger, opkrævning af pligtmæssige bidrag, nye indbetalinger, negativ ydelsesstøtte og pantebrevsydelser. Endvidere er Lene ansvarlig for udsendelse af kontoudtog vedrørende trækningsret.

Patrick Skomielsky

Økonomikonsulent, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Patrick Skomielsky er økonomikonsulent i fondens Administrationsafdeling.

Patrick arbejder med en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Patrick deltager også i kvalitetssikring og systemudvikling.

Steen Hau Mortensen

Økonomikonsulent, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Steen Hau Mortensen er økonomikonsulent i fondens Administrationsafdeling.

Steen arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af indberetningerne samt analyse af de indberettede data. Steen behandler også provenuopgørelser i forbindelse med salg af boliger og opgør hvilken andel, der skal indbetales til Landsdispositionsfonden. Endvidere deltager Steen i en række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens regnskabsaflæggelse.

Jakob Krabbe Nielsen

Økonom, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Jakob Krabbe Nielsen er økonom i fondens Administrationsafdeling. Jakob arbejder primært med beregningsopgaver i relation til Landsbyggefondens økonomi og virksomhed. 

Kathrine Marie Knygberg

Administrativ medarbejder, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Kathrine Marie Knygberg er administrativ medarbejder i fondens Administrationsafdeling.

Kathrine arbejder med selvbetjeningsløsningen Lånindberetning herunder kontrol af indberetningerne samt analyse af de indberettede data. Endvidere deltager Kathrine i en række arbejdsopgaver relateret til Landsbyggefondens bogholderi og regnskabsaflæggelse.

Maya Nassab

Business Controller, Bogholderi, Låneindberetning og Regnskabs Team

Maya Nassab er business controller i fondens Administrationsafdeling.

Maya er ansvarlig for en række regnskabsmæssige opgaver relateret til Landsbyggefondens regnskab og økonomi. Maya arbejder endvidere med kvalitetssikring og systemudvikling.

Lisbeth Frederiksen

Juridisk konsulent, Grundkapital og Trækningsret Team

Lisbeth Frederiksen er juridisk konsulent i fondens Administrationsafdeling.

Lisbeth bistår processen med udarbejdelse af tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer.

Herudover bistår hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Lisbeth deltager også i juridiske problemstillinger i boligregistreringsfunktionen.

Anne Louise Grandjean

Administrativ medarbejder, Grundkapital og Trækningsret Team

Anne Louise Grandjean er administrativ medarbejder i fondens Administrationsafdeling. Anne Louise gennemfører ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Derudover laver hun tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Anne Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens rapportering.

Jeanette Nyby-Knudsen

Administrativ medarbejder, Grundkapital og Trækningsret Team

Jeanette Nyby-Knudsen er administrativ medarbejder i fondens Administrationsafdeling. Jeanette laver tilsagn og berigtigelser vedrørende trækningsretsbestemmelserne. Hun besvarer ligeledes spørgsmål om trækningsretten. Derudover deltager Jeanette i tinglysningsmæssige opgaver i forbindelse med pantebreve, påtegninger mv.

Louise Søndergaard Christensen

Administrativ medarbejder, Grundkapital og Trækningsret Team

Louise Søndergaard Christensen er kontorfunktionær i fondens Administrationsafdeling.

Louise laver tilsagn og berigtigelser vedrørende grundkapitalen, herunder opkrævning hos kommuner og udbetaling til boligorganisationer. Herudover gennemfører hun ekspeditioner vedrørende tinglysning af bl.a. nye pantebreve, påtegninger m.v. Louise laver også andre opgaver relateret til Landsbyggefondens interne journalisering og rapportering.

Afdelingen for Renovering og Byudvikling

Lene Brandt Witt

Kontorfunktionær

Lene Brandt Witt er kontorfunktionær i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Lene varetager sekretæropgaver for Steen Birkedal, Leif Tøiberg og Birger R. Kristensen og har ansvaret for udsendelse af bestyrelsesmateriale mv. samt LBF Orienterer. Derudover yder hun sekretærbistand til fondens økonomiske konsulenter. Lene varetager endvidere administrative opgaver i forbindelse med fondens hjemmeside.

Charlotte Rønnebæk

Chefkonsulent

Charlotte Rønnebæk er chefkonsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Hun er projektleder på udviklingen af Driftsstøtteportalen og gennemførelsen af opgaver omkring tilstandsvurdering, granskning og energimærkning af de almene boligafdelinger. Herudover varetager Charlotte en række andre opgaver omkring diverse EU-udbud og IT-løsninger samt andre udviklingsopgaver.

Nura Deveci

Teamchef, Driftsstøtte Team

André Markmann

Økonomisk konsulent, Driftsstøtte Team

André Markmann er økonomisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

André varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står André for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Grete Alvagård

Økonomisk konsulent, Driftsstøtte Team

Grete Alvagård er økonomisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Grete varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står Grete for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Kenneth Sørensen

Økonomisk konsulent, Driftsstøtte Team

Kenneth Sørensen er økonomisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Kenneth varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står Kenneth for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

 

Peter Mols

Økonomisk konsulent, Driftsstøtte Team

Peter Mols er økonomisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Peter varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står Peter for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Marianne Engelbrecht Ekstrøm

Økonomisk konsulent, Driftsstøtte Team

Marianne Engelbrecht Ekstrøm er økonomisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Marianne varetager blandt andet udarbejdelse af støttefastsættelser i sager om kapitaltilførsel og huslejestøtte, samt frikøb af hjemfaldsklausuler. Derudover står Marianne for gennemgang af reguleringskontoopgørelser, udbetalinger i støttesager, dispensation for indbetaling af tilbagebetalte lån, tilbagebetaling af særstøttelån i tidligere støttesager samt udtalelser til ministeriet i forbindelse med afhændelse af boliger.

Thomas Grøn

Studentermedhjælp, Driftsstøtte Team

Bente Heltberg

Teamleder, Byggeteknisk Team

Bente Heltberg er Teamleder for Byggeteknisk Team.
Bente varetager den daglige byggetekniske ledelse af teamet. Hun er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag og eksterne projekter.

Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Emmanuel Ratton

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Team

Emmanuel Ratton er byggeteknisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Emmanuel er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Emmanuel medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Finn Lykkegaard Madsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Team

Finn Lykkegaard Madsen er byggeteknisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Finn er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Finn medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Iben Marie Lehm

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Team

Iben Marie Lehm er byggeteknisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Iben er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Iben medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Käte Thorsen

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Team

Käte Thorsen er byggeteknisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Käte er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Käte medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Mads Gudmand-Høyer

Byggeteknisk konsulent, Byggeteknisk Team

Mads Gudmand-Høyer er byggeteknisk konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Mads er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt de økonomiske rammer for den enkelte sag. Mads medvirker i fondens interne og eksterne projekter.

Helle Schaumburg

Teknisk assistent, Byggeteknisk Team

Helle Schaumburg er teknisk assistent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Helles arbejdsområder er planlægning af besigtigelser for fondens tekniske sagsbehandlere, tilsagnsgivning, godkendelse af skema B og C samt registrering af nye renoveringssager. Helle vejleder i brugen af Driftsstøtteportalen og Bossinf-renovering. Herudover hjælper Helle med udarbejdelse af byggetekniske sagsfremstillinger.

Anita Pedersen

Teamchef, Bystrategisk Team

Anita Pedersen er teamchef i Bystrategisk Team.

Anita arbejder med udvikling og koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør. 

Herudover varetager Anita en række tværgående koordinerende opgaver i Landsbyggefonden. Anita arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning AlmenGIS, lærlinge indberetningen, idekonkurrence mv.

Marika Prüsse Sandland

Konsulent, Bystrategisk Team

Marika Prüsse Sandland er konsulent i fondens Afdeling for Renovering og Byudvikling.

Marika arbejder med udvikling og koordinering omkring Landsbyggefondens indsats som bystrategisk aktør. Marika arbejder desuden som projektleder på Landsbyggefondens kortløsning Det Boligsociale Danmarkskort.

Maria-Louise Terman-Andreasen

Studentermedhjælp, Bystrategisk Team

Maria-Louise er studentermedhjælper i Bystrategisk Team. Maria-Louise sidder med opgaver relateret til Lærlingeindberetningen. Herudover varetager Maria-Louise en række tværgående studenteropgaver på tværs af Landsbyggefondens afdelinger såsom understøttelse af opdatering af det boligsociale danmarkskort, arrangement afholdelse mv.  

Afdelingen for Almen Analyse

Evy Ivarsson Nielsen

Afdelingschef

Evy Ivarsson Nielsen er afdelingschef for fondens Afdeling for Almen Analyse.

Afdelingen har ansvaret for garantiordning for afdelingsmidler, elektronisk regnskabsindberetning, regnskabsdatabasen, almen styringsdialog, benchmarking, temaundersøgelser og analyser, samt foretager regnskabsgennemgang og yder vejledning i regnskabsspørgsmål m.m., herunder IT-værktøjer som fx Regnskabsdatabasen og Tvillingeværktøjet.

Rasmus Kofoed Pedersen

Souschef

Rasmus Kofoed Pedersen er souschef i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Rasmus vejleder om styringsdialog, regnskabsindberetning og regnskabsmæssige forhold. Han deltager i analysevirksomheden og i IT-udvikling inden for afdelingens fagområde. Rasmus har i flere år varetaget en række undervisningopgaver på bl.a. BL’s kurser om økonomien i almene boligorganisationer.

Anne Vibeke Jacobsen

Økonom

Anne Vibeke Jacobsen er økonom i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Anne Vibeke arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Hun arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Henning Kjær Rasmussen

Økonom

Henning Kjær Rasmussen er økonom i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Henning arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Henrik Lynge Hansen

Økonom

 Henrik Lynge Hansen er økonom i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Henrik arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Kasper Marc Rose-Nielsen

Økonom

Kasper Marc Rose-Nielsen er økonom i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Kasper arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Kasper arbejder tillige med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed.

Morten Biering

Økonom

Morten Biering er økonom i fondens Afdeling for Almen Analyse

Morten arbejder især med udvikling af nøgletal, statistikker og analyser af den almene boligsektor baseret på dataudtræk fra fondens egne databaser og data fra bl.a. Danmarks Statistik. Han arbejder med metodeudvikling og datavalidering samt foretager beregningsopgaver til brug for fondens øvrige virksomhed. 

Olga Solodkina

Projektkoordinator

Olga Solodkina er projektkoordinator i fondens Afdeling for Almen Analyse. Olga arbejder på området med gennemførelse af større IT-projekter på regnskabs- og dataområdet mv., herunder DCAR datavarehus og at videreformidle data, resultater og relevante analyser.

Olga bidrager herudover til løsning af afdelingens øvrige opgaver af økonomisk, regnskabsmæssig og analytisk karakter.

Lars Murmann Kragh

Regnskabskonsulent

Lars Murmann Kragh er regnskabskonsulent i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Lars arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor.

Lars foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Lars deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet, kontoplaner mv.

Linda Vråe

Regnskabskonsulent

Linda Vråe er regnskabskonsulent i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Linda arbejder på området for indberetning og gennemgang af de almene boligorganisationers regnskaber. Hun vejleder om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Linda foretager regnskabsgennemgang, driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med omdannelser og administrer anmeldelser om fællesforvaltninger. 

Michael Eschelund

Regnskabskonsulent

Michael Eschelund er regnskabskonsulent i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Michael arbejder på området for regnskabsindberetning og regnskabsgennemgang. Han vejleder og underviser om regnskabsindberetning, kontering og regnskabsmæssige forhold i den almene boligsektor. Han foretager regnskabsgennemgang og driftsøkonomiske vurderinger. Michael deltager i vedligehold og udvikling af regnskabsindberetningssystemet, kontoplaner mv.

Valdemar Bülow Jensen

Studentermedhjælp

Valdemar Bülow Jensen er studentermedhjælp i fondens Afdeling for Almen Analyse.

Valdemar arbejder med dataudtræk, statistikker, analyser og nøgletalsberegninger samt administrative opgaver i forbindelse med indhentning af data mv. Han deltager i beregningsopgaver, datavalidering og metodeudvikling.

Afdelingen for Social Udvikling

Aviaja Julie Sigsgaard

Afdelingschef

Aviaja er afdelingschef for fondens Afdeling for Social Udvikling.

Afdelingen har ansvaret for Landsbyggefondens udvikling, finansiering og rammesætning af sociale indsatser, som omfatter boligsociale helhedsplaner, sociale effektinvesteringer samt understøttelse af en socialt bæredygtig udvikling af udsatte by- og boligområder. Herudover er afdelingen ansvarlig for implementering af fondens videns- og forskningsstrategi.

Antonella De Palo

Konsulent

Antonella De Palo er konsulent i fondens Afdeling for Social Udvikling.

Antonella behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Antonella medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Bo Andersen

Konsulent

Bo Andersen er konsulent i fondens Afdeling for Social Udvikling.

Bo behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Bo faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Bo medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Hanne Hørlyck

Konsulent

Hanne Hørlyck er konsulent i fondens Afdeling for Social Udvikling.

Hanne behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Hanne medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Julie Trøjborg

Konsulent

Julie Trøjborg er konsulent i fondens Afdeling for Social Udvikling.

Julie behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager.

Samtidig yder hun faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Julie medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Lea Sørensen

Konsulent

Lea Sørensen er konsulent i fondens Afdeling for Social Udvikling.

Lea behandler indkomne ansøgninger om støtte til boligsociale indsatser, deltager i besigtigelser og drøftelser af de lokale udfordringer samt vurderer de økonomiske og organisatoriske forhold i de enkelte sager. Samtidig yder Lea faglig rådgivning til prækvalificerede sager omkring udarbejdelsen af en helhedsplan, herunder samarbejdsrelaterede og organisatoriske forhold, fastlæggelsen af indsatsområder og aktiviteter samt måling og dokumentation af indsatsen. Lea medvirker desuden i fondens interne og eksterne udviklingsprojekter.

Kommunikationsafdelingen

Mikkel Harboe

Kommunikationschef

Mikkel Harboe er kommunikationschef for fondens Kommunikationsafdeling.

Afdelingen har ansvaret for formidling af Landsbyggefondens arbejde og står bl.a. for fondens eksterne kommunikation via hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve, pressen, konferencer mv. Kommunikationsafdelingen arbejder desuden med den kommunikative sparring og rådgivning af fondens medarbejdere og eksperter.

Mischa Schulze

Programkonsulent

Sofie Horne Voltzmann

Kommunikationskonsulent

Sofie Horne Voltzmann er kommunikationskonsulent i fondens Kommunikationsafdeling.

Sofie arbejder med en vifte af opgaver med relation til Landsbyggefondens digitale kommunikation - særligt med fokus på datadreven optimering. Sofie er projektleder på tekniske udviklingsprojekter relaterede til fondens hjemmesideunivers.

Tore Daa Funder

Kommunikationsrådgiver

Tore Daa Funder er kommunikationsrådgiver i fondens Kommunikationsafdeling.

Tores arbejdsområder er især strategisk kommunikation, webformidling samt udvikling og drift af fondens hjemmeside. Tore er skrivende redaktør på det digitale magasin og tovholder omkring produktion af webfilm.