Landsbyggefonden enig med konklusionerne i SBi-rapport

Dagen efter et bygningskollaps i en etageejendom på Provst Dreslersvej i Frederikshavn i november 2014, tog Landsbyggefonden kontakt til SBi for at få en uvildig rapport omkring sammenstyrtningens årsager, samt få nogle bud på, hvordan noget lignende kan undgås i fremtiden. 

Den 19. januar 2015 holdt Landsbyggefonden møde med SBi om den foreløbige rapport, og den 21. januar rettede Landsbyggefonden henvendelse til Energistyrelsen, som har myndighedsansvaret for bygningsreglementet. I henvendelsen anmoder Landsbyggefonden om, at SBi-rapportens forslag til ændring af bygningsreglementet i forhold til renoveringsarbejder på eksisterende boliger indarbejdes i de gældende regler. I SBi-rapporten er der en række overvejelser om, hvorvidt der er behov for særlige regler, anvisninger eller krav om dokumentation for renoveringer.

I brevet til Energistyrelsen understreger Landsbyggefonden, at man gerne bidrager til ”overvejelser om mulighederne for opstramninger, så alvorlige kollaps fremover undgås og beboere/byggearbejdere ikke bringes i fare.”

Driftsstøttechef i Landsbyggefonden, Leif Tøiberg, siger: ”Energistyrelsen har på baggrund af vores henvendelse foreslået et møde om sagen, og vi ser frem til, at SBi’s anbefalinger fører til en ændring af bygningsreglementet. Alternativt vil Landsbyggefonden overveje selv at implementere SBis anbefalinger i behandlingen af vores renoveringssager.”

For yderligere information kontakt:

Driftsstøttechef Leif Tøiberg 5373 1524/lts@lbf.dk